Ett sargat och förödmjukat land som bidrog till största delen att det nazistiska Tyskland besegrades. Sovjetunionen föll och det tragiska och ekonomiska förfall som blev resultat. Till sist valdes nuvarande ledaren Vladimir Putin. Putin i hela sin själ formad av KGB och hur skulle han kunna ändra sin inställning, och visst han fick ordning på ekonomin, men till priset av en modern diktatur. Att styra ett sådant stort land som Ryssland, med olika folkgrupper och språk, finns bara ett sätt och det med järnhand. Men besvikelsen gentemot EU är stor. Putin och Ryssland vill ha de bästa relationer med EU av historiska skäl, likheten mellan folken men också samhörigheten sedan andra världskriget, även med den forna fienden Tyskland.
 
Västvärlden och USA vill inte se förödmjukelsen, av detta raserade Sovjet. Så när Ukraina ville ansluta sig till EU, såg Ryssland att Krim skulle bli förlorat. De rysktalande områden i östra Ukraina ville tillhöra Ryssland, ur Putins synvinkel hade de rätt att göra detta. Väst världen och USA måste acceptera Rysslands förlorade 20 miljoner stupade i andra världskriget, detta pris måste väst betala. Nu skapas motsättningar baserad på denna ovilja till samförstånd. EU och USA skulle med frikostiga lån till Krim och de stater i östra Ukraina, i ett tidsperspektiv förena dessa med Ryssland, Ukraina, EU och USA.  Så skulle inom en 20 års period, andra förutsättningar gälla.
 
Men vad är det som händer nu, irritationen växer, bägge misstror varandra och miljarder satsas på militär upprustning. Ingen kan tro att Putin skulle anfalla baltstaterna, de tillhör Nato. Ledarna i Ryssland är inga galningar, men stoltheten och förödmjukelsen driver dem till att djävlas med överflygningar och med påverkningar på nätet. Vilket land gör inte detta? Tag bort dessa sanktioner, bjud in Putin till Sverige, kan Sverige förhandla om Nordkorea kan de också förhandla med Ryssland, EU och USA.
 
Det finns viktigare! Klimatkrisen, överbefolkningen, Syrien m.m flyktingar nu ca 85 miljoner, USA och Donald Trump trots sina affärer med Ryssland, och sin egen otroliga agenda skapar mycket split mellan folken.