11/11 2010

Amerikanska delstatsvalet november 2010

Nu när de amerikanska republikanerna ånyo fått säga sitt, och i sin sedvanliga kräftgång föreskrivit den amerikanska nedgraderingen såsom världens ledande makt. Varför denna förhärskande mentalitet så ihärdigt hela tiden programmeras beror på en fastgjuten inställning till den yttre världens som ond. Såtillvida skapar skräcken sitt eget signum. Det lilla som i det stora, att våga se sig själv som liten, och inte vara rädd för att den andre skall slå, detta är den förhärskande mentaliteten hos den amerikanske republikanen, detta leder till den ständiga konfrontationen med omvärlden. Vad de lyckas uppnå är det ständiga hotet och att ständigt öka sin skyddsbarriär, detta inom sig själv, såväl gentemot de närmaste och vidare till umgänget, till landet som medborgare och till omvärlden.

Nu vill de pressa sin president till det yttersta, att få bort honom är det slutgiltiga målet, han förstör det amerikanska idealet, och tyvärr kommer de att lyckas. Det amerikanska folket företrätt av republikanerna, ser inte sin verkliga sanning då de hittills inte förstått världens förändring. Inför detta faktum vänder de sig inåt och fokuserar sig på den onda världen utanför, som inte förstått den amerikanska goda  viljan. Splittringen inom USA kommer nu att bli total. De demokratiska under ledning av president Obama försöker påtala den ekonomiska sanning som gäller med detta gigantiska betalningsunderskott, som i sin förlängning kastar USA bakåt i välståndsligan, och som amerikanarna kommer att lösa på sitt speciella sätt, nämligen till absurda handlingar som äventyrar hela världens balans. Nu återstår den övriga världens saklösa förhandlingar med USA, varesig det må gälla ekonomiska företelser och än det så viktiga klimatets fortsatta förstörelse.