Denna uppmärksammande dokumentär som sändes i SVT den 30 november, orsakade en häftig livlig debatt huruvida detta med andens inkarnation i mediet Sture Johansson var sanning eller fantasi? Väl framgår det med all klar tydlighet att mediet Sture Johansson inte är närvarande när anden Ambres talar genom honom. Hur skulle Ambres kunna göra detta om Stures medvetande var närvarande. Det skulle så att säga bli en kollision. Varför Ambres har begagnat sig av Stures medvetande är att söka i de bibliska cirkulären i gamla testamentet. De otaliga profeter som här nämns och om dessa fick sin information på samma sätt som Ambres nu förmedlar sig genom Sture, kan vi inte se detta så märkvärdigt!

Frågan är ju varför kanaliserar sig Ambres på detta tydliga sätt genom Sture? Det torde väl för alla och envar nu ha uppmärksammats hur denna er värld drivs längre och längre ut på den yttersta gren, i så motto sitter ni längst ut på grenen med sågen, icke för ty att ni själva redan börjat såga ert eget livsträd! Vad säger Ambres? De som haft modet och nyfikenheten att lyssna utan fördomsfulla antydningar inser att detta tal är en djupt förborgad sanning, den eviga sanningen om alltets existens, i så motto Guds egen sanning och bekräftelse till människor för insikt om sin egen vällevnad.

Varför har det berört så många människor nu i denna SVT dokumentär? Varför har motståndet accentuerats på detta triviala sätt? Vad är det då som gör att de fast vetenskapligt troende upprörs på detta sätt ? Vad är det som gör att fötter och ben slås undan på detta sätt? Stormligen tjuter de i en falsett kör! Det är ju det egna egot som gör sig påmind! Varför skall jag som har denna fasta övertygelse och med den säkerhet som jag i och med detta besitter behöva ändra mina tankegångar som går stick i stäv med vad jag anser vara det enda riktiga!

Ett andligt väsentligt budskap berör det innersta i själen, huruvida ett motstånd framkallas i så motto med ifrågasättandet av den självanbringande slutsatsen av överhöghet och i stället se det lilla i naturens komplicerade nätverk. Då ramlar den påklistrade fasaden till ett intet och vederbörande tvingas att söka sig till de existerande rötter han/hon är så beroende av.  Vad vi vill säga med detta är ett ifrågasättande av ett andligt budskap är själva berörningspunkten i människans egoism. Vad är då slutsatsen av ett eget egoistiskt tänkande? Hur långt ut på den yttersta grenen skall ni hamna? Ser ni inte hur turbulensen kommer att växa er över huvudet! Rättfärdigheten finns inom er själva. Vad ni än gjort mot mina minsta bröder har ni också gjort mot mig! Hur kunde Jesus på ett mer tydligt sätt gestalta detta!

Motståndet mot Ambres härrör således mot den egoism människan har inom sig, att inte tillåta själens uppvaknande inom människan. Varför skulle annars detta exempellösa insändar frosseri som manifesterar sig på Internet ta sig till dessa proportioner?

Vi noterar förvisso att i dessa insändarspalter finns de som har en helt annan uppfattning, de som har tagit till sig Ambres budskap och följaktligen förstår den gemensamma tanken icke för ty att slå sig för bröstet och framställa sig själva som allom vetande. Notera Ambres budskap söker sig ej till ett motsatsförhållande, enda möjligheten att människorna enas under ett gemensamt paraply i så motto vandrar de fast vetenskapligt troende på samma väg som de Ambres troende. Vad månde detta sluta? Det kan endast människorna själva bestämma. Om Ambres ger er sina budskap, lyssna och försök att ta till er så mycket ni kan!