Angående självmordsbombare.

Dessa självmordsbombare ser sig ingen annan utväg än att fortsätta med dessa fasansfulla egenheter. De känner sig kränkta både religiöst och ekonomiskt. Västvärlden observerar ej det globala trycket som utövas mot arabvärlden. När du nu tar del av det vi här säger är du också influerad av västvärlden, ditt tänkande är den gällande norm i världen. Det massmediala trycket saknar motstycke. Varför ser ingen situationen i den arabiska världen, groende desperation arbetslöshet, ekonomisk stagnation tillsammans med att här finns jordens mest exploaterade oljetillgångar. Varför Al-Quaida skapats av de mest initierade arabiska medborgarna som grund har de västvärlden européernas månghundraåriga exploatering av de arabiska folken. Även om det nu görs försök till förändringar så ändras ingenting i grunden då västvärlden är totalt beroende av billig energi. Även om västvärlden utplånar alla självmordsbombare så kommer nya därtill så länge förtrycket består. Detta är den nya agenda som västvärlden måste förstå, medvetenheten kommer hela tiden att växa bland de arabiska folken även bland de fanatiska som tror att de kan påverka i och med sin egen död. Den muslimiska tron är mycket stark och kommer att bli än starkare även om den förtunnas undan för undan för en ökad förståelse för jordens globala världsliga problem såväl ekonomiska miljömässiga och religiösa. Vi söker jordens totala enhet bland alla jordens folk enda möjligheten för att allt liv på jorden skall kunna bestå, för om inte människorna kan förstå detta så kommer osäkerheten prägla livssituationen till en grad av fanatiskt vansinne där folk ställs mot folk i ett evigt destruktivt kretslopp. Anklagelser mot självmordsbombare är ogrundade, hur många offer i relation till misär militärt våld som utövats av amerikanarna med allierade mot de arabiska folken, lägg då till hur deras råvarutillgångar exploateras till gagn för västvärldens välgång. Denna sanning blir mer och mer uppenbar för de arabiska folken.  Med hjälp av dessa självmordsbombare tror sig fundamentalisterna få en ny världsordning, detta är ytterst beklagligt då de arabiska folken söker ej konfrontation med västvärlden de vill ha en världsordning där de respekteras fullt ut. Huvudskälet är makten över oljan inte till  korrupta ledare som söker sko sig själva på bekostnad av den genuina befolkningen. Detta är grogrunden för de fundamentalistiska rörelserna. Sambandet mellan korrupta ledare och västvärlden. Varför västvärldens ledare tror sig vara attackerade ständigt med nya självmordsbombare är att de inte inser gällande status, behörigheten till de arabiska tillgångarna är inte i folkets namn. Hur kan de tro att ockupationen av deras land, deras naturtillgångar, och ett förtryck försök till utplåning av deras religiösa tro, vilka kontroverser för den religiösa maktbalansen på jorden. Vad vore en jord utan en progressiv andlig verklighet, varför tror västvärlden att den kristna trosläran har monopol, då alla är komna ur samma källa, vad det handlar om, är upprättelse ur ekonomisk rättslig sak angelägenhet, dominansen måste sluta även på detta plan