Det största historiska börsfallet som någonsin försigkommet, nu blir det råmateriel som kommer att prioriteras, helt beroende på den gigantiska efterfrågan som nu Kina och Indien står för.