Barak Obama har som tidigare förutsägelse om Robert Kennedy, utmanat det amerikanska idealet. Som hans bror
John Kennedy och Martin Luther King, och nu kommer Barak Obama gå samma öde tillmötes. Mordet på President
Obama kommer att ske den 22 oktober 2009 och attentats mannens namn är Christoffer Fitzgerald, han hör hemma i
de ultra reaktionära kretsar som anser att det amerikanska idelalet kommer att rämna ioch med Obamas åsiktsyttringar
som anses att betraktas som vänster socialism.

Jag har genom kontakt med amerikanske Robert Hastings som genom sina långtgående undersökningar om hur utomjordiska
enheter, påverkat amerikanska kärnvapen baser. Han har framträtt CNN med Larry King (Ladda ned You Tub Larry King Ufo ).
Hastings varken bekräftade eller dementerade Ala som utomjordiskt väsen, men då jag sände mejl till honom angånde detta
som här omtalas om Obama var det han som föreslog mig att ta kontakt med Secret Service och om inte jag gjorde detta
skulle han göra det.

Hastings tog kontakt med Secret Service, och har meddelat mig detta, men problemet blir ju i och med detta, om de kan hitta
denne utpekade mördare, så får vi aldrig veta detta, men om förutsägelsen om Obama ändå skulle gå i uppfyllelse, vilket vore
ytterst beklagligt har jag ändå gjort vad jag kunnat göra.