Bush vann valet och vad händer ?

Nu kommer USA under Bush att fortsätta sitt miserabla krig i Irak, nu när val skall hållas kommer det att resultera i muslimisk seger. Härvidlag blir Bush fråntagen makten i Irak och då inträder följande: Valet förklaras Nu när amerikanarna har misslyckats i Irak och kostnaderna för detta krig når astronomiska höjder. Nu måste USA dra åt svångremmen medelst en räntehöjning. Nu finns inte lika mycket pengar i världen, nu när råvarorna betingar ett allt högre värde, pengarna har inte längre samma köpkraft. Råvarorna blir dyrare det krävs mer pengar för att köpa råvaror som tidigare, räntan stiger då pengar inte längre har samma köpkraft.

Förr kunde alla stater handla billig olja, nu har oljan stigit, det går åt mer pengar att köpa samma olja, följaktligen ökar penning värdet, då det går åt mer pengar att köpa samma olja. Värdesättningen på pengar är ju räntan, mycket pengar låg ränta, lite pengar hög ränta. Nu kommer hög ränta efter USA valet släpper alla hämningar, småspararna i Sverige drabbas värst.

Bush vinner valet i november, han kommer att fullfölja kriget med hot om terror, amerikanarna går på detta tror att landet är hotat, efter valet tvingas han till reträtt i Irak, räntan stiger kraftigt och muslimerna tar över i Irak, oljepris stiger då muslimer får mer makt men priset hålls på en nivå så ej världskris uppstår. Sverige: Klarar detta då oljan inte är allenarådande energi, men alla småsparare i aktier och hus blir förlorare.