Bush vann valet och vad händer ?

Nu kommer USA under Bush att fortsätta sitt miserabla krig i Irak, nu när val skall hållas kommer det att resultera i muslimisk seger. Härvidlag blir Bush fråntagen makten i Irak och då inträder följande: Valet förklaras ogiltigt av Bush med medlöpare i irakiska regeringen. Detta undertrycks på ett rent kriminellt sätt

Bush adm. försöker få till en USA dominerad demokrati som vacklar p.g.a. inre slitning, terror, självmordsbombare, attentat USA ger sig ej, skickar mer trupper, situationen i USA kräver avståndstagande. Polariseringen för och emot skapar motsättningar liknande kravaller. USA under Bush vidtar än mer restriktiva metoder, avlyssningsanordningar, digitala professionella kunskapsbanker, registrering av alla, spektakulära omotiverade arresteringar, situationen alltmer ohållbar för Bush adm. samtidigt som kostnaden underbalansering budget och handelsbalansen utgör ett allt större påfrestning för USA folket.

Europa avvaktar samtidigt som de ej ger sitt stöd, detta upplever USA som ett svek, beroende på de insatser under världskrigen. Ryssland försöker gå balansgång mellan Europa o USA samtidigt som de gläds åt ett allt mer ökande oljepris. Icke heller Ryssland ger sig in i denna konflikt som de anser vara skapad av USA. Kina lurpassar för att kapa åt sig en allt större bit av världshandeln och världsherraväldet  när USA är upptagna av sitt krig och balanssystem. USA upplever  om de förlorar världsherraväldet över oljan förlorar de sin status som världens mest inflytelserika stat, samtidigt som den inhemska energikonsumtionen utsätts för den historiskt sätt största utmaningen.

Närstående tid befinner sig den amerikanska konstitutionen i ett sönderfall. Detta var tvingat till då ledningen vägrat att se till den totala samordningen på jorden. Bush har för avsikt att göra USA så starkt, enligt hans förmenade, att han inte drar sig för att utarma 30% av USA befolkning, skapar fullständig kaos, oroligheter, utlöser kravaller. Bush är betingad av världsherravälde, fortplanta den USA doktrin, vill förändra mellersta östern, världen ända bort till Kina, samt även där vidmakthålla sin dominans. USA adm. är en grupp människor som ej kan se sina begränsningar, drar sig inte för någonting, då de ser USA hotad i och med attacken 11 sept. 2001. Människor som har uppfostrats i en värld att tro vara den bästa av världar, kan inte ta till sig och förstå , likt ett barn där sandlådan varit tummelplats och lekplats, inte längre existerar som förut. Men så skall tryggheten återupplevas, den enda tryggheten som det förstuckna barnet, kompromisslöst. Denna amerikanska mentalitet är ett hot mot den totala freden på jorden. Jordens folk accepterar ej, en konfrontation blir nödvändig, då gäller att få en amerikanska adm. till besinning för att undvika världsbrand.