Coronavirus

Nödvändiga förändringar på vår jord från Gud
Ny tideräkning från 2020-03-25 kl 00.00 Coronavirus stor händelse kommer att följas av 20-25 händelser. vi skall tillbaka till 1950 talet och det kommer att gå fort. Kvinnan har lika värde.