Denne norske gärningsman, som torde bli ihågkommen för all framtid i Norge, vad var då han syfte ?

Vore det då inte på sin plats att omtala hans tragiska förflutet ? Om en människa inte får känna sin egen karaktär
utan hela tiden befinner sig i ett vacum, beroende på en obefintlig känslomässig relation till bägge sina föräldrar.
Varför kom han då till under omständigheter som minst sagt inte var planerade, och  föräldrarelationerna var de
mest disparata, det var lusten den sexuella spänningen, de olikartade karaktärerna som lockade hans föräldrar.

De blev snart efter några år varse att de inte kunde leva med varandra. Denne yngling tvingades att skapa sin
egen värld, i så motto bröt han mot alla gängse regler, då hans intellekt snarare var betydligt över genomsnittet,
och ingen av hans föräldrar kunde ge honom stolpar i umgänget med med andra människor, han vandrade in i sin
egen öken och skapade en värld helt anpassad til sig själv. En begåvad människa som har möjlighet att parera
andras känslomässiga egenskaper, och inte på något sätt bli berörd av att känna med människor, utan hela tiden
flyr till sitt eget skapande ego, och i så motto låter sin barndoms fantasier med spänningar ur ett barns synfält
och som ett barn, för sitt eget välmående söka de enklaste lösningar och då i ett svart vitt tänkande. Allt måste
redas ut i de enklaste lösningar. Långt i från den vuxna världens ställningstagande för att tillfredställa bägge parter
i det ständiga kompromissandet. Han fortsatte att leva som den ensamme riddaren som med sitt svärd skulle skipa
rättvisa, hans svärd hade rättighet att tala.

Denna känsla av otillfredsställelse, han vågade inte ens känna av sin sexuella lust, för denna skulle bringa honom
in i ett beroende som han ej kunde kontrollera, hela tiden ett resulat av en obefintlig relation till föräldrarna, och som
den borne riddaren tog han på sig rollen att försvara sin mor, från det gemensamma sveket från fadern, där de bägge
stöttade varandra utan att se de grävde sin gemensamma grav, vilket fick de katastrofala följder för de bägge. Han
fortsatte att fördjupa sig i sina barndomsagor som sedan växte till historiska och politiska och hans patriotiska
läggning föranstaltad av den norska gemensamhetstanken formad av den unga staten Norge i och med frigörelsen
från Sverige, var det hans sätt att vinna sin förlorade kärlek men då skulle den komma från hela norska folket ! Hur
kunde då denne Anders komma så långt från sig själv och göra dessa bestialiska mord på sina landsmän ? Svaret
är denna ökande polarisering mellan de religiösa fanatiska yttringarna, som trollbinder människor till egna stordåd.
Om det verkligen fanns den allenarådande insikten om människans ursprung i det kosmiska alltet, i så motto
förståelsen för Guds sanning för det levande folket. Tyvärr polariseras detta än mer i oförståndets tecken. Vad kan
världen förvänta sig i framtiden ? Skall detta öka till den globala förgängelsen eller skall människor på denna jord förstå ?

Denna er värld som brottas med sin världsliga uppfattning, såtillvida av den Gud vi påkallar som skapare, eller är den
självskapande enligt er evulotion. Hur som helst kommer polaristeringen att bli än värre då hela marknaden rör sig till
omisskänlighet, i så motto tampas marknadskrafterna med globaliseringen därför att människor saknar en fast förankring
i livets skeende, och så skapas dessa ytterligheter som har sin botten i överlevandet, kampen om jordens resurser.
Människor på denna er jord måste det vi hela tiden påkallar, insikten om en annan existerande verklighet till gagn för
er förståelsen för att ni inte är ensamma i universum, om ni inte tillsammans föreberder er för er gemensama överlevnad
kommer det nya "Anders" från de skiftande orosläger, i allt större omfattning.