DNA funktionen är till för identifieringen av allt levande på denna jord. Således skall du finna att varje levande kryp på denna jord, är behäftat med sitt speciella DNA.

Varför är det på detta sätt. Allt liv härstammar från de kosmiska energierna som är utsända vad vi har kallat Guds databank, i universum har allt liv sin speciella DNA kod som i det kreativa kretsloppet som ständigt nyproduceras men ändå inom samma mönster