Av dagens SKL utredning varför Estonia sjönk berodde på att det strömmade in vatten genom
det havererade bogvisiret, fartyget kantrade och de nedre fönstren krossades och vatten rann in.
 Varför lossnade bogvisiret ? Den nytändning som rådde när det nybildade Estonia rederiet bildades av svenska och estniska myndigheter och ägare. Efter lång tid under Sovjetunionens maktsfär skulle detta fartyg bli ventilen för det nya fria Estland. Både rederi och besättning var full av entusiasm, varför detta med saktfärdighet och omdöme fick en undanskymd plats.
 
Att bogvisiret utsattes för påfrestningar av att ideligen öppnas och stängas och det par av gripklor som fanns på bägge sidor om visiret, som av förslitning inte till fullo förmådde gripa om de ståltabbar fästa i skrovet. Rampen som var fäst i skrovet och när bogvisiret var nedfällt, var rampen uppfälld mot visiret. När färjan var i hamn fälldes visiret upp och rampen ned och bilar körde iland och vice versa. Estonias befäl hade ansvaret för att all material ombord var i fullgott skick. Så var inte fallet med detta bogvisir. Detta bogvisir har två gripklor på vardera sidan, som skall greppa om de ståltappar som finns på sidorna i skrovet. Av dåligt underhåll och förslitning förmådde dessa gripklor inte till fullo fästa om dessa ståltappar.
 
Det utrymme näst bakom visiret lämpades inte för bilar, utan där hade befälet för vana att placera två lastcontainers. Det ankommer inte här på oss att omtala om dessa containers var surrade i skrovet eller ej, men var de inte detta, vilket endast överlevande befäl kan yttra sig om, är det troligaste scenariot att dessa av den levande kraften vid den kraftiga motsjön och fartygets fart, stötvis närmade sig rampen och bogvisiret. Väl framme pressades dessa gripklor som inte hade den fulla infästningen på de ståltappar, undan för undan att lossna varvid bogvisiret av den kraftiga sjön och vinden lyfts upp mot förskeppet och vid dessa stötar hördes detta som om kraftiga smällar, som kunde uppfattas som bomb.  De skador som finns på visiret vittnar om detta förfarande. När bogvisiret pendlade och till sist lossnade, föll rampen rakt ut och lämnade ett stort hål som i den kraftiga sjön och fartygets fart och tonvis med vatten på mycket kort tid rann in i fartyget.

Dessa vatten massor rann ned i de nedre utrymmena och till sist kantrade företaget, de nedre fönsterrutorna krossades och vattnet rann in även där. Att besättningen på bildäck torde observerat detta, men förmådde inte i tid göra befälet uppmärksam på detta, när det väl upptäcktes handlade befälet i panik och kunde inte bemästra situationen och skulle ha stoppat fartyget och vänt aktern mot sjön.