Turbulensen i de ekonomiska världsförhållandena blir alltmer besvärande, när nu EU
politker famlar efter en lösning, framstår nu detta med en allt tydligare klarthet, det går
inte ! Varför skulle de existerande norra EU vilja bekosta den ekonomiska slapphet som
varit hos de södra ? Vi säger uppdelningen blir ett A och B lag inom EU sfären.
Detta är av nöden tvungen. I annat fall riskerar EU att falla sönder, då de södra måste
få möjlighet till devalvering i denna nyskapande valuta Euro 2.

Euro 2 valutan blir en sammanslagning av de länder som inte tål den nuvarande höga
kursen på euro, dessa länder kvarstår inom EU sfären. De resterande ser tiden an med
skulder till de berörda länderna, och med stöd avvaktar den fortsatta utvecklingen.
Hur de berörda utsatta länderna skall kunna klara sig utan en kraftig nedskrivning av sin
valuta i form av denna nyskapade Euro 2 finns ingen möjlighet i konkurrensen med övriga
världen.

Vi har hela tiden påpekat, priset på det arbetande kapitalet, är helt avgörande för den
fortsatta ekonomiska utvecklingen, antingen accepterar EU denna utveckling och inser
omöjligheten att låna sig till konsumtion, och rättar sig i sin rätta plats i de ekonomiska
sammanhangen. Förstår inte EU politiker detta driver de världen till kaos, största ansvaret
har Tyskland som har stor fördel av eurokursen, men som både vill ha kakan och äta den.