Goldman Sachs
 
Från början var detta företag skapat av judiska intressen, i så motto att gagna det expanderande amerikanska affärssystemet.
När nu detta företag har överdrivit sina befogenheter och startat en så kallad mer eller mindre piratverksamhet inom världens
globala affärsverksamheter.
 
Dessa piratbaserade där unga affärslejon som förlorat all sin heder och ägnar sig som om de fortfarande befann sig i dataspelets
fantasivärld, med liv och kraft ser de hur de kan skjuta den fiktive motståndaren i sank, det må vara sjunkande företag och till och
med länder med bristande ekonomi. Ansvaret för detta finns ju i ledningen för Goldman Sachs, men förskjutningen inom den
amerikanska affärsmentaliteten utgör grunden för denna piratverksamhet. Så och drabbades det egna landet i så motto med dessa
derivat som med ett försmädligt, medvetet sätt utmålades som lönsamma, men konstruktionen kändes från början som lukrativ, det
var hela tiden ett medvetet bedrägeri, som dessvärre hade stöd i den dåvarande amerikanska regeringen, i så motto av den av
Goldman och Sachs utlånade finanschefen Paulson.
 
Bushregimen ville på detta sätt, vad den amerikanska affärsmentaliteten kunde visa världen, att det sedan gick överstyr, att släppa in
vargarna bland fåren i hagen, vad kunde annars ha blivit resultatet ? Nu brottas meningsaktskillnaden i den amerikanska senaten, ändå
är det ett spel för galleriet, i så motto är de i beslutposition väl medvetna om det amerikanska idealet, det som förutsätter att det inte
finns någon gräns vad kapitalet kan åstadkomma, denna utvecklingsprocess styr det amerikanska tänkandet, med andra ord världen !
 
Vem är det då som med all sin kraft vill förändra detta skeende ? Den sittande presidenten Barack Obama. Skulle den amerikanska
folksjälen, detta amerikanska ideal vika och USA skulle inte längre vara världens polis, med alla sina nobelpristagare, med sin
överbelastade militärmakt, och numera med sin fiktiva ekonomiska makt, låta sig domineras av en president som dessutom tillhör med
hälften i den nedvärderande svarta amerikanska befolkningen. Denna tragedi står för dörren vilket vi påtalat, och så är ordningen ånyo
återställd. Sanningen skola göra eder fria existerar ej inom det amerikanska samhället, den yttersta utposten till detta finns just i Goldman
Sachs agerande. Inom de djupa breda lagren av amerikansk affärsverksamhet finns denna mentalitet lika säker som stjärnorna i
stjärnbaneret, varesig de demokratiska politikerna än må anse.
 
Det amerikanska idealet har skapat USA och ve den som försöker ändra på detta, han, hon får betala ett mycket högt pris !