Google

Detta USA skapade världsomspännande webbföretag som nyttjas alltmer av denna datoriserande värld. I vad mån skulle ett dylikt företag bringa den allom vetande sanningen om universums existens. Ett USA inspirerat kapitalbaserat företag med det skimmer av att inte verka med ondska kommer till sist att vara allom rådes vetande, i så motto ett signifikativt bevis på den fullständiga maktkoncentrationen.

Har vi då inte påpekat med anledning av den svenske uppfinnaren Håkan Lans, som dessvärre inför den amerikanska militärorganisationen avslöjade sitt flygplansbaserade säkerhetssystem och den ihålighet som det amerikanska rättssystemet besitter, gjorde att han fråntogs både rätten och ersättningen för sin uppfinning.

Vad får er att tro att innehavarna, ägarna till detta Google inte kommer att bli utsatta för detta amerikanska militärkomplex i så motto med det amerikanska så behjärtansvärda att vara proamerikan, och om du inte visar sig vara av denna mentala insikt kommer de djupa amerikanska idealen, som de bägge politiska partierna kraftfullt klargöra för dig, i detta fall de bägge ägarna till Google.

Detta ihåliga amerikanska rättssystem finner snart den springande punkten, för att påvisa för Google ägarna att USA kan vara hotat och för att förebygga detta hot måste Google lämna ut de informationer som militären anser sig ha nytta av.

Google ägarna kommer i det längsta att bestrida detta, då de hela tiden hävdar, att Google tillhör hela världen med sin information, men inför distinkta supersiva mörkläggningseffekter inom de telecombaserade anläggningarna som står under militär bevakning, medger de till en början vilket senare blir en fullständig kontroll.

Jakten på amerikanskt oliktänkande har börjat. Notera att presidentämbetet inte släpps in i detta militärkomplex, detta är en stat i staten, där son ärver sin fars rang under förutsättning att hemligheten bibehålles. Vad världen inte vet att militären undanhåller all den information om utomjordiska farkoster och om utomjordiskt liv som finns dokumenterat på flera amerikanska baser.

Så länge den amerikanska militären, det amerikanska rättssystemet, det amerikanska idealet får råda, kommer informationen till övriga världen vara begränsad. Icke för ty att den sista turbulensen i det amerikanska samhället har påtalat brister, men militärkomplexet tillhör inte detta, lever sitt eget liv i den amerikanska staten.

Vad nu världen gör genom Google lämnar all sin information, från minsta magknip till största personliga ekonomiska sekretesser som med lätthet kan spåras av initierade, dessutom möjligheter att på affärsmässiga principer få all tänkbar information om världens behov, vanor, tankar och kommersiella köpvanor.

Vad världen ännu inte har förstått, att all denna gigantiska information, är normgivande, då mänskliga naturen är flockbildande, ingen vill vara utanför normen. Huruvida detta "var inte ond" kan bli likställd med det som Jesus sade, "Allt vad I viljen människorna skola göra eder skolen I ock gör dem". Har då inte den amerikanska mentaliteten under åren efter andra världskriget, uteslutande gagnat sina egna syften?  Nu står det amerikanska militärkomplexet tillsammans med det egenvärderade kapitalistiska systemet inför en total makthierarki utan att världens medier vågat granska detta. Alla har blivit beroende av Googles världsomspännande media epos, om Google bestämmer sig att svartlista en mediagrupp, hur då få ut sin information.

Nyligen böjde sig Google för Kinas anspråk, vilket innebär att "var inte ond" föll, detta indikerar att denna mediamaktbasis inte vilar på stabil grund, vilket vi har påpekat!

Måhända att världens enade mediastrukturer finner en lösning, där enligt ett mandat att röststyrkan i Google baseras på antal användare, i så motto kan mediamakten styras enligt uppkommet FN mandat, då finns som inom FN ett veto för stater som känner sig åsidosatta. Förmodligen kommer detta att möta kraftigt motstånd från USA, men detta kommer till sist att bli faktum, världen kräver detta!