Nu har svenska Nobel beslutat att ge nobelpris till en engelsman och belgare, för att som det sägs upptäckt Higgs partikeln.Vad är då denna Higgs partikel? Definitionen är den allomverkande substansen för allt liv och all materia i universum. Hur är det då möjligt att denna kan särskiljas från allt och inget?
Det torde vara synnerligen svårbestämt, för att stå på ett utkikstorn och samtidigt vara på ett annat, och i betraktarens öga, vara på bägge tornen samtidigt.Vetenskapen famlar ånyo i intet! Nu försöker de bevisa, fast de vet är en omöjlighet, ingenting kan existera på två platser samtidigt. Vad var det Cern vetenskapsmännen upptäckte? I denna gigantiska investering för att bevisa vad? Hur kunde dessa vetenskapsmän upptäcka den allomverkande substansen för allt liv i denna gigantiska apparat? Som om de inte själva bestod av detta liv! Varesig denna märkliga upptäckt vore epokavgörande för vetenskapen, så lyfter vi ett varnande finger, vetenskapen är på fel väg! Vad har de lyckats bevisa? Ingenting! Dessa Nobelpristagare kan inte förklara varför de fått detta pris. Allt är ett antagande att denna partikel måste finnas, i så motto en förklaring av universums existens.
Sanningen är förborgad i livets existens, det som vi tidigare redogjort här på Håkans hemsida.Universums energier är det ultima, det finns ingen Higgs partikel, livet självt är det som vetenskapen är förborgad att förstå. Den saknade partikeln är de positiva livskraftenergierna, som styr allt liv på denna er jord, tillika allt liv i universum. Det som ni i vardagen kallar Gud!
Nobel kommittén har givit sitt pris till en imaginär sakenlighet som kommer att blekna bort i ett intet, då ingen på tid och längd kommer att kunna förstå, som vi sagt, man kan inte samtidigt sitta på två utsiktstorn och betrakta sig själv. Därför är Higgs partikeln en omöjlighet! Sök sanningen inom den andliga sfären, acceptera det ni fått till er, av det ni kallar Gud, förstå att där är sanningen och livet.