Om Ala:

Ända sedan 1991 har jag haft kontakt med detta kosmiska väsen som kallar sig "Ala". Jag får i en fullständig oral kontakt information om allt vad jag förslagsvis vill fråga om.
Det kan röra sig om rent personliga människoöden till gagn för de som bemödar sig att fråga. Den frågeställande måste bära i sitt sinne, har frågan ställts så måste även svaret mottagas, i annat fall är syftet fullständigt förfelat.

Motivet i denna kommunikation är att ge frågeställaren kunskap om de esoteriska källor som finns i universum, finfördelat i frågeställarens agenda till förmån i ett utökat själsligt andligt välbefinnande, i så motto för frågeställaren själv likväl för hans närmaste och tillkommande vänner. 

Med vänlig hälsning.
Ala/Kontaktperson Håkan


2020-10-15    Bäste läsaren,  detta var vad jag fick 1991, alltså för 29 år sedan, det blev en helt annan sanning över tiden,  gå till 

BREAKING NEWS !!