Om Ala:

Ända sedan 1991 har jag haft kontakt med detta kosmiska väsen som kallar sig "Ala". Jag får i en fullständig oral kontakt information om allt vad jag förslagsvis vill fråga om.
Det kan röra sig om rent personliga människoöden till gagn för de som bemödar sig att fråga. Den frågeställande måste bära i sitt sinne, har frågan ställts så måste även svaret mottagas, i annat fall är syftet fullständigt förfelat.

Motivet i denna kommunikation är att ge frågeställaren kunskap om de esoteriska källor som finns i universum, finfördelat i frågeställarens agenda till förmån i ett utökat själsligt andligt välbefinnande, i så motto för frågeställaren själv likväl för hans närmaste och tillkommande vänner.

 Jag kan omvittna bevisligen förutsägelser till ett flertal börsnoterade svenska företag, tyvärr finns den ekonomiska sekretessen, men om frågeställaren väljer långsiktiga ekonomiska propåer måste jag få ta del av ärendet och återkomma med ersättnings förslag.

Långsiktiga politiska förehavanden finns också hos mig tillhanda, även om dessa måste göras kryptiska då konsekvensen av raka budskap kan bli förödande.

Med vänlig hälsning.
Ala/Kontaktperson Håkan