Ala Cosmic Guide:
Detta är en hemsida om annan existerande kunskapskälla till gagn för mänskligheten.

hakantillsidan_litenjpg

Finns liv i universum?

Ett annat väsen träder in i mitt liv, läsaren får följa mitt livsöde fram till ett brutalt överfall, och en sanning om universum uppenbaras.

Detta väsen som kallar sig Ala, är en utomjordisk existens, som hjälper mig, leder mig, från ett djupt trauma, i all sköns brokighet, i alla blandade livssubstanser, till gagn för läsaren i förståelsen
varför vi finns på denna jord, för att sedan i hemsidan Alacosmicguide.se ytterligare ge oss information, och till sist en uppmaning till oss alla.

"Alas budskap"! Läsaren må ge sig tid till att finna den röda tråden i boken, varför den blev skriven!
Ja, det finns liv i universum
Klicka på länken för att komma till mer information om boken.

Klicka här

copy-of-rymdexjpg