Varför vi nu är ytterst oroliga för världens utveckling, är att dessa motsättningar i mellersta östern. Det är uppenbart att amerikanarna inte kan tolerera den uppgradering som Iran nu gör i sitt engagemang i kärnkraft. Härvidlag är det uteslutet att Irans ändamål med detta att framställa atombomb. Detta hot existerar ej. Men att få respekt för en teknologisk utveckling som gagnar landets vitala intressen, i så motto till ett erkännande utan att för den skull provocera amerikanarna till ett angrepp. Den oklokskap som den nuvarande amerikanska ledningen har, förbehåller vi oss att sätta upp ett varningens tecken för att ett angrepp kan vara nära förestående.

Om den amerikanska ledningen väljer detta förfarande sätter de alla omkringliggande stater i ett akut beredskapsläge. Vad tror amerikanarna att ryssarna skall se detta, om inte som ett hot mot landets säkerhet. Den imaginära vänskap som finns mellan Bush och Putin och som den ryske ledaren har genomskådat. Härvidlag är det ett ofrånkomligt faktum att den amerikanska ledningen uppvisat ett hänsynslöst beteende i sin strategi att dominera världen med sin oinskränkta vapen makt. Varför ett kärnvapen attack hot från Iran uppspelas ideligen kan jämföras med att Irak hade massförstörelsevapen, detta var lika osannolikt som att Iran nu förberedde en nukleär attack mot Israel eller USA.

Låt oss ha i färskt minne att vilket land sedan andra världskrigets slut, fört de stora angreppskrigen. Detta är företrädesvis USA. Vad vore ett världsomspännande faktum i så motto en granskning vad en eventuell blockering av all amerikanska illgärningar på denna jord skulle kunna leda till?

Vi hävdar att den nuvarande amerikanska ledningen har förlorat fotfästet över den utveckling den självt har skapat. Om vi säger att ledningen målat in sig i ett hörn och hur skall den komma ut ur detta ? Vad vore president Bush eftermäle om han liksom Nixon skulle få stå till svars för än större skamfilat rykte i de amerikanska historieböckerna ? Världen känner nu George W Bush mentalitet!

Är han inte en liten skolpojke som till varje pris få sin vilja igenom ? Han förmår inte uppfatta de signaler världssamvetet sänder. Hans indoktrinering i familjen Bush mentalitet sträcker sig långt tillbaka i tiden till hans farfar Prescott Bush som grundlade den världsomspännande strategi om en amerikansk överhöghet i så motto den bästa för världen. Denna mentalitet genomsyrar det amerikanska samhället än idag.

Till trots denna nuvarande demokratiska partitillhörighet  försöker göra ett sken av motsatt inställning är mentaliteten så grundmurad även här.

Omstörtningen av världens resurser innebär det fatala misstaget av Bush regimen att tro den amerikanska hegemonin är ett allmänt naturligt skeende vilket leder ofelbart till angrepp på de stater som enligt den amerikanska ledningen inte förmår uppfatta detta. Det finns dock krafter bland gräsrötterna i det amerikanska samhället som varken accepterar de nuvarande ledande högerpartierna, som på indianers bildspråks sätt talar med kluven tunga.

En annan existerande verklighet träder fram, den som i dagligt tal endast försigkommer på undanskymda platser i massmedians utkant. Det blir ingen av de existerande nuvarande president kanditdatorerna som belägger presidentposten i januari 2009.Världens nya sanning dokumenterar detta, de existerande världsledarna får bita i gräset, samma gräs som de amerikanska gräsrötterna ser USA och övriga världens gemensamma framtid i.

Vad föranleder då vår tro på denna utveckling ? Vi ställer oss frågan, vad är alternativet ? Världens folk till besinning, den tysta majoriteten, vakna, väx upp, förstå, vi förmedlar inte dessa budskap för vår välgång, vi har våra inkarnationer tillgodo i så motto existensen på denna jord, såväl på andra livsbetingelser i universum, men vad mer kan vi göra än att varna, på det sätt vi tillåts att göra för att inte störa den nödvändiga utvecklingen. Vi kan inte som fåraherden som missköter sin hjord, om och om påvisa de fel han gör, och att ta över hjorden, men då har vi ju ansvaret och vad händer då med fåraherden?

Läs och begrunda vi återkommer