Frustationen hos de islamiska länderna är orsaken till den vedervärdiga situationen. Hade det funnits en dialog företrädesvis blandvästmakterna hade denna situation kunnat kontrolleras. Varför vågar företrädesvis USA inte släppa upp de moderata arabiskaländerna till sina egna muslimska synsätt, utan är där ständigt med sina påpekanden och då under penningens mantel, detta skepp
måste sjunka!
Vad som nu händer i detta tragiska, det urskillningslösa dödandet fortsätter, och när väl Isis dödat tillräckligt utan nå något slut, fortsätter dödandet och nu inom de olika stridande grupperna, det handlar om de som tror att våldet kan skapa trygghet bakom en religiös doktrin som uteslutande tillgodoser mannens fåfänga av makt, och tillgång till det täckta könet urskillningslöst.
Det hade varit det bästa att världssamvetet utan minsta baktanke tagit till sig den muslimska tron och utifrån
de moderata tankegångarna, accepterat den muslimska tron som likställd med de andra religionerna. Vad skulle vara det bästa för världens folk, om respekten funnits, då skulle dialogen bli konstruktiv och dessa tragiska våldsverkare skulle förpassas till gårdagen, där de hör hemma. Men då världen utsätter den genuina muslimska tron för förtryck uppkommer dessa avarter.
Men för övrigt måste den muslimska tron slipas i sina kanter och de fundamentalistiska åsikterna måste vika hädan för att se den mänskliga jordens verkliga problem, nämligen klimatkonsekvenserna, överbefolkningen, den mänskliga rasen har ingen rättighet att föröka sig på de andra livsbetingelserna bekostnad på denna er jord.
Vad ser ni då för ert framtida senario? Skall ni acceptera den muslimska tron, som framtidens lugnande olja på det sjudande globaliserande kommersiella marknadsmässiga havet, eller skall detta fortgå tills ni brinner upp?
Samstämdheten, respekten för allt liv på denna er jord, är det enda sätt ni kan nå, det ni vill uppnå, och vad är alternativet?