Många har ställt sig frågan varför judarna och Israel varit så utsatta under årtusenden.

Förklaringen ligger i det vi velat omtala här på webbsidan, i så motto att livet inte härstammar på denna jord. Läsaren på dessa webbsidor inser livets inkarnationer och den mest betydelsefulla var inkarnationen av Jesus. Härvidlag ber vi läsaren stanna upp i sin tankegång och med tillförsikt ta till sig följande.

Inkarnationen av Jesus var förutbestämd, i så motto när den rätta tiden förelåg, i den allomfattande kosmiska planen föranstaltat av positiva livskraftenergierna, i det ni kallar Gud, var uppenbarelsen Jesus. Av vilken anledning valdes då det judiska folket, till att härbärgera denna nedstigning, denna inkarnation ? Det judiska folket hade sedan urminnes tider, när det mänskliga livet uppstod

genom inkarnationer, i så motto från andra livsexistentiella enheter i universum, bildat den genomfartsled i den dåtida värld, och på så sätt tillförskansat sig betydande kunskap.

Att det judiska folket valdes berodde på att de vid denna tid stod högst i kunskap och

förståelse, varför komplikationer skulle bli följden, med trovärdigheten, om konkurrenade folk hade större kunskap och förståelse.