En Roger Wiklund har skrivit en bok, "En Jesus som aldrig har funnits" och vad sägs om detta?

Svar: Människor saknar en fast tro i tillvaron, varför all skön spekulation uppkommer om livets uppkomst infinner sig. Denne person har då sökt i så många timmar att hitta betingelser för att Jesus ej har levat. Härvidlag har han sökt att bevisa sin otillräcklighet  i och med denna bok. I boken är Jesus gärning offer för en låtgå- mentalitet där författaren söker konkreta fakta för sitt antagande men han bortser hela tiden för vad Jesus säger till gagn för mänskligheten. En författare kan ta en detalj och blåsa upp den till gigantiskt stort för att få ett faktaunderlag att sedan bygga vidare på, i detta fall har Wiklund prompt accepterat historiska fakta som saknar betydelse i den allmänna för mänskligheten tjänst. Han har ingen grund för sina påståenden han var inte med då. Han förlitar sig på fakta som vandrat i många munnar, men det Jesus har sagt är för evigt sanningen.