Ang jordens energi. Människan observerar ej gällande fakta när det gäller jordens energi, vi säger så här: Oljetillgången har nu nått sin topp o nu rasar fyndigheten på jorden. Vad som nu återstår är kol o gas. Likväl kommer de av oss redovisade föroreningarna att tillta

Kärnkraften tror sig människorna kunna bemästra men detta leder förr eller senare till en olycka, kärnkraften har spelat ut sin roll på jorden. Vi säger solenergi och  då ställer du frågan hur då ? Lyssna nu på vad vi säger, Solenergi är förknippad medenergi som går att komprimera. En solstråle består av en våglängd som är uppdelad i radial och deradial våglängd, dessa två våglängder kompenserar varandra i ljuset.

Om tekniken bringas den uppfattningen att separera dessa o innehålla den kraft som denna separation, maximeras energiutbytet. Hur går man då tillväga för att skapa denna separation ? I en occielator registreras ljusvågor när man mäter ljusintensiteten bringas denna till att få en frekvens som har sitt ursprung i frekvensens upphöjda logaritm

Nu förstår du att detta är en ljusenergi o därvid lag har ljusenergin en kapilärkraft vilket kan tydas som resultatet av spänningen mellan dessa poler. Ljusenergierna omvandlas till värme när dessa bägge paraboler möts. I occioloskopet finns dessa bägge frekvenser registrerade. varvid en ingenjör kan separera dessa o framställa värme ur separationen.

Ljusbågen får då en elliptisk karaktär. Denna ljusbåge förmedlas i kompensationsrör bestående av heliumgas varvid värmen reflekteras det omliggande röret o på så sätt har separation radial och deradiala omvandlats till maximerad värme. Vi kan schematiskt uppställa detta på följande sätt, tänk dig en glasbehållare i solen som är fylld med heliumgas i denna behållare finns den upprättade ljusbågen. Ljusbågen har en anod o en katod helt bestående av ljus, men vad vi hävdar är kapilärkraften inuti ljusbågen med heliumgas omvandlas till maximerad värme. Dessa ljusglasbehållare kan göras i oändlig antal mängd i olika storlekar, o sammankopplas i olika mönster till olika ändamål. Detta är framtidens energi.