Som vi tidigare påpekat är fragmenteringen från den källa ni fått till er på denna jord utsatt för kraftigaste emulsioner i så motto ni låter er styras av ett kommersiellt budskap och inte nog med detta ni låter vrida om edra hjärnor till den punkt att ni tror att det existerar kärlek och glädje i detta nedvärderande kommersiella, som endast gagnar upphovsmännen som i sin tur endast finner tillfredställelse i en fortsatt kapplöpning till en existerande likgiltighet.  Vad vore inte bättre att fokusera på den inre tanken, den som är så svårt att nå. Hur många har inte i nätterna kastat sig fram och tillbaka i den mest oroliga försök till nattsömn och på morgonen varit fullständigt utschasade! Vad tror ni ert känsliga mänskliga psyke är skapat för? Är det för att jagas och stressas mot varandra och som substitut kastas än hårdare in i den kommersiella valsen för att sedan upptäcka tomheten och likgiltigheten?

Hur tror in att ett mänskligt känsligt psyke är skapat? Vad vore då en omöjlighet för ett liv att på denna jord bestå och utvecklas om inte denna finstämda känslighet var till för samhörigheten för människorna! Varje människa vet ju vad den andre känner i så motto måste den aggressiva känslan betvingas, men är denna så att säga grundad i ett känslomässigt utanförskap baserat på en lycko och glädjekänsla i ett kommersiellt köp och ägande för att sedan kasseras, i ett allt snabbare tempo, hur skall då den ursprungliga egentliga finstämda känsligheten kunna komma fram?

Vi säger, sök den ursprungliga finstämda känsligheten, sök glädjen, sök kärleken och sexualiteten och till sist lugnet som etableras då. Nutidens människor är så uppfyllda av andras stipulerade krav, vi menar de som driver den kommersiella cirkusen till ett absurdum. Vi säger vi älskar kreativiteten, vi älskar frekvenshöjandet  men vad vore en väg som driver människorna längre och längre bort från ursprungliga, finstämda känsligheten, kärleken!

Vi säger hur många av er idag, har ett verkligt tillfredställande sexliv, hur många av er idag vågar att uppge sig själva totalt under orgasm? Då är ni fullständigt tillintetgjorda i varandra bortom tid och rum, i denna kropp och psykets totala avspänning och avslappning. Då har ni nått det ni kallar nirvana i så motto en vändpunkt i er livscykel, ni vänder blad så att säga, en ny sida i er livsbok den gamla försvinner och det nya bladet med ny energi och ny livsnjutning uppenbarar sig.

Vi säger, låter inte detta bra i edra öron? Men varför blir det då inte på detta sätt? Detta är ju ursprunget i människan som hon skapades. Varför skulle människan skapas om hon skulle drivas längre och längre bort från sitt ursprung?

  Vad föranleder detta, om människan förintar sitt ursprungliga psyke, och vad sätter hon i stället? För hon måste ju ha ett livsbegrepp, och om detta är ett kommersiellt snedvridet konsumtionsbudskap utan förankring i den ursprungliga känsligheten, vi menar en artificiell värld utan substans i det mänskliga psyket!  Människan är en kosmisk skapelse som vi påpekat, skapad av den Gud ni känner men förrycks de ursprungliga mänskliga betingelserna, förminskas samhörigheten med de övriga livsbetingelserna på denna jord och de kommersiella depraverande krafterna får överhanden, och ni ser ju hur hela den övriga världen nu ropar efter materiell standard, och hur skall då detta sluta, om hela denna er värld försvinner i ett kommersiellt kaos på bekostnad av den ursprungliga livsbetingelserna, kärleken!

Vad vi ville säga med detta den totala kärleken, sexualiteten den gemensamma orgasm, det yttersta målet men vägen dit kan vara tillfredställande, även om det vi här inte påpekar upplevs till fullo, och det är ju upp till var och en i sin egen gemenskap att sätta sin egen gräns, och det man upplever tillsammans är ju ens egen sanning. Vem kan säga när den totala lyckan kärleken inträder, endast parterna själva!

Vi säger, människans känslighet, den ursprungliga slåss så att säga med andra gudar, det går inte att kombinera, det krävs kraft, mod och energi att nå det inre lugnet för hitta kärleken, sexualiteten. Att brottas med tusentals olika tankefluktationer som vardagen består av och tar man med sig detta i sexualiteten är det dömt att misslyckas, tar ni med er tankarna i den sexuella akten förstör ni denna. Sexualakten är lika stark som hjärtat som andningen, tanken behövs inte, tänk på någon lugn vacker sjö, eller något där ni känner lugn och harmoni, så sköter livsbetingelserna detta på egen hand, men så fort ni är där med tanken vad det än månde vara, så förstörs allt och ni får börja om igen.

Måhända att vi påpekar detta ekivoka, men mannens penissträng, skall glida mot kvinnans klitoris, så är naturens gång bland djuren så och bland människorna, men ni väljer!