Naturligtvis kan djur känna smärta, inte i samma utsträckning som människor, då dessa har ett intellekt som sammankopplas med överlevnadsprincipen, men djur känner instinktivt fara o detta sammankopplas med smärta.

Kan hummer o kräfta känna smärta ?

Dessa skaldjur har en annan kroppsfunktion i så motto är de okänsliga för smärta, men instinktivt rörelseschema gör att de med sina känselspröt till det som bringar de födoglädje i motsats till hunger, på så sätt kan de överleva, men smärta i mänsklig och djurlik avseende känner de ej.