11/11 2010

Kina, arabstaterna, USA och framtiden.

Kina efterstävar sin historia om att vara historiens vagga, i så motto den nära 10.000 års långa utvecklingsfas som nu kommit till daga för förverkligande. Kina har nu målat in sig i ett hörn, när nu landsbygdens folk flyttat in till städerna, för att ta del av denna explosion av företagande som de sista 10 - 15 åren försigkommit i landet. Vad vi menar med det inmålade hörnet, är den slutsats har man sagt A får man säga B, vad händer när den ekonomiska depression även drabbar Kina ? Hur skall dessa miljoner inflyttade få sin försörjning ? Gigantiska understöd för sin fortsatta utveckling, men Kina behöver råvaror. Den lågmälda relationen med de muslimska oljestaterna är inget annat än ett övertagande av oljeberoende från västmakterna främst USA, som i sina intentioner med krigshandlingar undan för undan stöter bort västmakterna, till det lurpassande Kina, som i sin kommunistiska likväl i förgången tid sin buddistiska tro, inte provocerat de muslimska med omfattande illgärningar sedan tusen år tillbaka.

Trots sina miljardunderstöd, med lånade pengar från just Kina, ser USA sina besittningar långsamt försvinna, till förmån för ett manipulerande Kina, som i dubbelt hänseende underblåser USA maktställning, man kan fråga sig varför vänder inte amerikanarna blad och inser det verkliga förhållandet. Varför tillåts inte bin Laden och talibanerna, komma till FN skrapan och framföra sina åsikter ? Varför besökte Georg Bush för några år sedan Vietnam med detta förödande krig i åminne. Varför kunde dessa fiender sluta fred ? Dåtidens kommunisthat var orsaken. Nu är det terror som de muslimska fundamentalisterna som är hatobjektet. Varför ses inte sambandet ? Vietnams folk ville ha sin frihet från kolonialmakterna och de fick detta genom sin kommunism, den som nu liksom Kina blir någon form av blandekonomi. Notera den strategiska inställningen som Kina har till de muslimska staterna, de inser att till sist har de muslimska fundamentaliserna, över tidens utveckling klingat av. Kina inser att i längden kan man inte bomba ihjäl sitt eget folk. Den fundamentalistiska muslimska tron grundar sig på rättigheten att den islamska tron skall få sin betydlelse i världssamfundet, men århundraden av förtryckar mentalitet av västmakterna har skapat denna fundamentalistiska ytterhet. Se sambandet med Vietnam, de slogs för sin tro och sin identitet, som nu inordnats i världsamfundet.

Samma sak kommer att ske, om västvärlden inser sina handlingar mot de muslimska folken, hur tror det att de skall kunna vända ett folk mot sin egen tro, hur tror de att de kan vinna detta krig i Afganistan ? Västmakterna ser som sin mission att skapa det humanitära och skolor för det afganska folket. Men så länge mentaliteten finns hos talibaner, bin Laden och även i delar av Pakistan kan inte fred uppnås. Rättigheten finns i så motto det andliga islam kontra det globaliserande kristna, någon form av ying och yang, de motverkar varandra, till gagn för jordens folk och medvetandet av jorden är ett levande väsen som inte tål en behanling som den nu utsättes för. Vad nu världsamfundet måste ta till sig, världens problem är oändligt mycket större än denna av västvärlden skapade tragiska missämja som orsakat så mycket död och lidande.

Vad vore ett enkelt faktum att västvärlden tillsammans med Israel i ett långsiktigt samarbete få de muslimska frågeställningarna till belysning vad skiljaktligheterna engentligen baseras på. Detta upprör västmakterna i sin hegemoni, så de är villiga till än mera krig under den kristna fanan. Nu närmar sig den sannolikhet, som vi har nämnt här på sidan, att västmakterna nu med i USA i spetsen inte längre har råd, med kristna krig. Notera hur Kina med list och diplomati vinner sympati hos arabstaterna, och visst det handlar ju om oljan, vad vore mest beklagansvärt för USA, inlåta sig i dessa krig som amerikanarna inte har råd med, och samtidigt se sin störste långivare i dubbelt avseende springa i från dem i kampen om Iran och Irak oljan och Afganistan om gryende råvaror. Missämjan fortsätter när republikanerna får makten.