Vad händer med Kinas satsning i Kalmar  ?

Svar  Blir inte vad Kalmar tänkt, renderar till ett utnyttjande av kommunens resurser samt en mördande konkurrens för svensk industri.