Ingenting kan stoppa den privatisering i form av växande kriminella nätverk som i en allt mer växande takt sprider sig på jorden. Utlakningen av de demokratiska systemen gör att religionerna får alltmer utstakad makt. Människor finner till sist att gränsen är nådd.