Den verkliga orsaken till att Pan Am planet störtade, var den överenskommelse som Irländska Republikanska armen IRA gjorde
med den Lybiska regeringen företrädd av Kadafi i så motto en vapenleverans till IRA. Bomben placerades ombord på Pan Am
planet vars syfte var att planet skulle störta över London. Tidsinställning förstördes av att bombmannen av lybiskt ursprung, men
på uppdrag av IRA, missbedömde tiduppräkningen bombens explosion.  En timmes felbedömning blev att bomben exploderade
över Lockerbie den tid planet hann att flyga

Den lybiska regeringen företrädd av Kadafi, såg här möjligheten att straffa amerikanarna för den attack mot honom då hans dotter
mördades Tripoli 1986. IRA såg samtidigt sin möjlighet att orsaka så mycket skada för vad de ansåg vara ett brott ´mot det irländska
folket. Sålunda fanns här uppgörelsen mellan Kadafi och IRA om att gemensamt få sina syften utförda. Den man som nu släpptes ur
fängelse var inte den man delaktig i bombdådet. Den som utförde den missbedömda bombplanen fanns i Lybien.

Den Lybiska regeringen under Kadafi har hela tiden försett Ira med vapen, såsom ett led att straffa västmakterna och företrädesvis
England. Tillsammans fann då Kadafi och IRA sin gemensamma fiende. Upprinnelsen till samarbetet mellan dessa var de sedan länge
vapenleveranser till IRA. Förvecklingar kommer att bestå, engelsmännen är medvetna om dessa fakta men låter dessa bero för att nu
etablera en god relation till Lybien och Kadafi i viss mån i syfte för ett utökad handel baserad på olja. Amerikanarna har hamnat i detta
dubbelspel, men det var mestadels amerikanska medborgare och ett amerikanskt flygbolag i så motto fick Kadafi sin hämnd.