2009-07-25

 

Månens inverkan på jorden.


Månens syfte är att  stoppa den vattenansamling som skulle bli vid polerna, då jordens rotation samtidigt med

gravitationen motverkas av månens dragningskraft. Månens uppgift är att neutralisera havets vattenansamling, i

så motto denna ebb och flod som rör sig över jordklotet.  Om inte ebb och flod funnits, skulle vattenansamling

bli vid polerna då gravitationen är lägre där, helt beroende på att jordens massa är mindre, då gravitationen är

beroende av att jorden snurrar. Månens tillkomst är också ett av skapelsens verk till gagn för fulländligheten

för livet på jorden..