Kometens mystiska splitter från 1995, hänför sig till E.T. frustration över fientlig inställning mörkläggningsmyndigheter ET/UFO information och fortsatt hemlighet i mer än 60 år. Slutledningsvis är detta knytet till Bush föregripande av att använda kärnvapen mot Iran och effekten av kärnvapen av rymdtid följaktligen använd av ET.