Vad står Mayakalendern för enligt dig ?

Svar: Denna kalender utvisade ett förlopp som Maya indianerna kom underfund i sina efterforskningar. De påvisade det samband som universums helhet är grundat på såtillvida fick de den information som de nu försöker i sin långväga deskription ge sig tillkänna för de människor som lever nu. Denna kalender beskriver skapelseprocessen i sin helhet såtillvida har den för avsikt den insikt o vishet som människor behöver för sin samlade kunskap för jordens tillrättakommande.