Molnbildningen ännu ej förstådd, två olika förstörelser, dels föroreningar, dels cellkärnor. Se "Molnbildningen"