Denna nidbild av Muhammed som Jyllandsposten gjort vad händer nu, oroligheter i hela arabvärlden ?

Svar: Om muslimerna hade gjort en nidbild av Kristus vad hade hänt då hänt i västvärlden ? Oroligheter kommer att avta men om nu de västliga demokratierna accepterar en förnedring av muslimernas profet varför tror du då en acceptans av Kristus skall finnas. Världspolitiken kommer att förändras till en mer rättvis värld. Men ingenting blir lätt kraftiga motsättningar med död och lidande varför hela världssamvetet ställs på prov. Stunden för en inbrytning av en annan existentiell verklighet rycker närmare.