Ala vad händer nu med oljepris o världens ekonomi ?

Svar: Vad du här har sett är början kampen om råvarorna, detta kommer att leda till en förändrad världsbild, när de besudlade västliga demokratierna inser att sin maktbild är hotad uppstår konfrontationer, USA går i spetsen för ytterligare korståg även mot de som inte har olja, då förstår du hur nära det är till fullständig ödeläggelse om inte USA o de västliga demokratierna tar sitt förnuft till fånga.