Den 28 feb är det 20 år sedan Palme mördades, enligt dig vad hände ?

Svar: Om Palme hade varit behjälplig med Iran när det gällde vapenleveranser skulle han aldrig ha mördats, han hemställde hos den amerikanska regeringen att mullornas Iran icke skulle få vapen i den utsträckning de begärde. Efter ytterligare påtryckningar från mullorna till Palme förstod de att han låg bakom såsom fredsmäklare i kriget mellan Irak o Iran. Detta uppfattades av Iran som ett gigantiskt svek mot den islamska revolutionen i Iran, då Palme genom att förhindra vapenleveranser samtidigt stöttade både fienden Irak och den amerikanska imperialism som låg bakom Saddam Husseins krig mot Iran i sina försök att störta den iranska muslimska staten och införa Shahen av Iran igen. Iran upplevde detta som ett svek av FN som Palme företrädde därför utdelades en dödsfatwa på Palme.

I Irak finns shiamuslimer som är trogna Iran, även kurder som ville störta Saddam och med löfte till stöd till egen stat frigjord från Irak, övertalades PKK att utföra mordet på Palme. PKK ledaren Ödcalan som då hade kontakt med person non grata i Stockholm som tillsammans med hans dåvarande fru var centralpunkten i ledningen för PKK i Stockholm. När budet kom från Ödcalan sökte ledningen efter tilltänkt mördare, valet föll på asylsökande kurd i Stockholm. Med löfte om stor penningsumma och fri lejd till Iran utförde denne person mordet på Palme. Samtidigt väntade bil bortom den tunnel mördaren sprang igenom, han transporterades med ilfart till Köpenhamn först till London och därifrån efter några veckor till Iran.  

Mannen är numera avliden men pengar finns hos släktingar. Blev avrättad av säkerhetsskäl av eget PKK folk. Medhjälpare fanns i de extrema högergrupper som indikerade med hjälp av spaning  Palmes rörelser. Inga kontakter togs mellan PKK och dessa grupper endast via Mobitel. Dessa grupper vet icke idag vem som var mördaren. När polisen besökte Ödcalan i fängelset nyligen fick de denna information av honom. Sålunda är socialdemokratiska regeringen underrättad om det verkliga förhållandet, men ej oppositionen. Polisen regeringen har bestämt att lägga locket på, för konsekvenserna skulle bli alltför stora i och med ett avslöjande.