Putin och ryska regeringen  dödade ex. spion, då han kände till Putins kriminella aktiviteter, nu har han lagt under sig ännu mer makt, måste bekräfta hans och Rysslands hegemoni, då han inser att världen blir mer och mer beroende av Rysslands enorma naturtillgångar. Han kommer att utöva sin makt med hjälp av dessa.