13/12 2010

Självmordsbombaren Stockholm.

Nu har även Sverige fått ta del av denna muslimska aggresivitet. I så motto en förblindad av hat människa, som trott sig finna en lösning i ett destruktivt agerande och som kunnat få ett långt större tragiskt slut, om inte samvetsförbråelsen av att skada det folk, som givit honom både uppväxt och utbildning, i det avgörande skede nervositeten och upprördheten gjorde honom alltför obeslutsam och fick plikta med sitt eget liv. Vi har hävdat att den västerlänska aggresionen, mot de muslimska folken har sin upprinnelse i den ständiga råvaruexpropieringen, som fortgått i hundratals år och som fortfarande fortgår. Det finns nu inget skäl att fortsätta de krigiska handlingarna i Afganistan. Kriget för västmakterna är förlorat.  Nu återstår att inför FN ledning att fred upprättas och att de segrande talibanerna inför FN får möjlighet att framlägga sina önskemål, ur sina muslimska ståndpunkter. Dessa kommer att te sig avskräckande för västerländska betraktare, men skall ses i sin förlängning, som det enda sätt att långsamt inordna detta styre i världsamfundet.

Att betrakta de olika folkens sina invanda vägar till förståelse av jordens enhet. Ingen vill bli påyvlad andra åsikter,  det tar den tid det skall ta för för att återvinna sin självskänsla, och vara villig till en dialog. Något annat alternativ finns inte ! Vi har hela tiden hävdat att den kristliga globaliseringen kontra det andliga islam, är den väg världen nu måste ta, det gäller att ödmjukt sammanlänka, för att tillsammans, åstadkomma en värld som har förutsättning att överleva på denna er jord som dock är ett levande väsen och som måste behandlas som sådan. Strukturena måste förändras till ett allmänt uppvaknande vad som är väsentligt för allt liv på denna er jord, det finns ej utrymme, för dessa meningsaktskillnader och absolut ej krig mellan folken. Sverige skall avsluta sitt engagemang omedelbart i Afganistan, kriget är förlorat och skadar Sveriges goda anseende hos de muslimska folken. Vad hade hänt om muslimska konstskapare hade gjort nidbilder av Jesus ?