I dag har ånyo 66 människor dödats i Bagdad, detta dödande är oförsvarligt. vad anser ni att göra för att få slut på detta lidande ?

Svar:  Ett tillbakadragande av alla utländska trupper i Irak,   amerikanarna skall förutsättningslöst lämna Irak, de skall gottställa de skador de har gjort med eget kapital. Vad som sedan sker är upp till de inneboende muslimska krafterna att själva få råda över. Inget annat land har rättighet att internera i ett annats lands lagliga rätt till existens.

- men då blir det ju inbördeskrig mellan shia o sunnimuslimer o kurder ?

Svar: Detta kommer de muslimska ledarna att lösa enligt den tro de har, enligt vad islam o koranen säger.

- vad hände med Al Quaida, och bin Ladin ?

Svar: Dessa fundamentalistiska grupper kommer att elimineras av de moderata starka muslimska rättsövervakare, Har något sådant försigkommet i Iran ?

- USA  o Västeuropa får ej köpa billig olja ?

Svar: Får köpa till marknadspris som du gör nu i övriga världen.

- hur kommer detta att påverka övriga världen ?

Svar: De muslimska ländernas intåg i världspolitiken, accepteras o får respekt, samtidigt tar ansvar för de verkliga problemen för denna jord.

- denna ständiga kris i Palestina i Israel ?

Svar: Ingenting kan försvara Israels annektering av den palestinskt tilldelade marken, de kräver en palestinsk stat med östra Jerusalem som sin huvudstad, o ingen inblandning av västmakter i Israel i denna sin stat. De vill ha ett närmande till de muslimska stater i sin närhet.

- du anser att de moderata krafterna i den arabiska världen, har makten, men om det inte blir så ?

Svar: Alla krafter på denna jord strävar efter att skapa en enhet även om det kommer att bli svårt i dessa egoistiska tankesätt men vad är då alternativet ?