När nu USA ånyo drabbas av väder katastrof så kommer hela tiden motstidiga uppgifter
att detta inte har samband med vädersituationen på jorden. Vetenskapstroende har hela tiden
den förutfattade meningen att jorden skapades av en selektiv slump, där egenartade molekylbindningar
så att säga samarbetade för skapandet av det egentliga livet på denna jord.

Om så skulle vara fallet, måste man ställa sig frågan varför dessa väderkatastrofer som de senaste
20 åren ökat tendensiöst. Skulle då inte de egenartade molekylbindningar som skapade allt liv på
denna jord, ha inneburit garanten för den fortsatta levnaden, i annat fall kan man kalla detta för
bedrägligt betende! Kan någon vetenskapstroende eller annan motsäga det faktum att
väderkatastroferna ökar?

Nu tenderar ju de vetenskapstroendes teori att bli kullkastad för nu skapas ju hotet mot
den livsexistens som de vetenskapstroende baserat sin antaganden på. Eller har de
vetenskapstroende hamnat i baklås i sitt tänkande.

Rickard Dawkins biologen som i media hävdar helt riktigt att universum innefattar
oändligt mycket liv av skiftande natur, men så nämner han att avstånden mellan dessa
är så stora så kontakter mellan dem är omöjliga.

Torde då denna hemsida som nu läsaren nu tar del av, vara skapad av Håkan?
Varifrån skulle han då ha fått all den information som vetenskapstroende knappast
vill ta till sig? Hur är det möjligt att Håkan skulle kunna besitta väsentlig information om universum,
fakta som inte står att läsa i någon vetenskaplig dokumentär ! Håkan har alltsedan
1991 en fullständig oral kontakt med oss.

Det anbelangar inte oss att på denna hemsida att upprepa återigen att denna er jord
är skapad, är ett levande väsen, och nu uppenbart är hotat av människors oförmåga
till att förstå, trots att väderkatastrofer tenderar att öka, och kommer att öka i en snar
framtid, då dessa är i obalans. Vi väljer att påpeka detta nu i samband med orkanen
Sandy som drabbat USA, huruvida detta kan slå igenom den amerikanska mentaliteten
återstår att se hur Obama nu kan lotsa det amerikanska folket till verklig förståelse om
hotet i den klimatmässiga utmaningen. Vi väljer att avvakta.