De oroligheter som denna er värld nu står inför, har vi då inte påpekat det totala sammanbrottet av en världsaktiespekulation, utan den ringaste hänsyn till den rådande ekologiska situationen. Människorna blundar, varken ser eller hör. Vad vore då vårt engagemang på denna vår och Håkans webbsida, om vi inte ville något med detta ?

Vad kan det finnas för anledning för oss att ideligen till leda upprepa samma fraser! Varför kan då inte detta förstås, att denna jord är skapad av denna gudomliga kraft som ni har kunnat ta del av i er bibel! Vad föranleder er att tro, att livet uppstod på denna jord, ur ingenting skapas någonting! Den tankemässiga blockering som människor ej förmår uppfatta är universums sanning i så motto en förtäckt sanning, inkarnationen! Hur kan människor på denna jord i sin inbillade fantasi tro, att ursprunget av detta jordiska liv härstammar från denna jord. Vad fanns det då innan denna jord skapades?

Sök i tanken, denna jord existerar, alltså har den skapats! Och varifrån kom då den materia som skapade denna jord, för den består ju av materia! Kom så detta ur ingenting och blev någonting? Vi säger universums kretslopp, liksom den röda rosen i trädgården i den allomfattande trädgården. Den slår rot och när våren kommer sätter det fart och så blommar rosen i sin härlighet hela sommaren för att på hösten vissna för att klara vintern. Vi säger med vilket intellekt påverkar roten att på våren sätta fart, nu är det livets grodd som gäller, nu skall rosorna ånyo blomma i sin fägring, ånyo får människor och allt annat levande njuta av den röda rosen, ännu en sommar till och så fortgår det. I den lilla trädgården och i det som ni ännu inte har kunnat förstå, universums sanning!

Vi frågar ånyo, vad får rosens rot att börja gro ? Det måste vara solens värme säger de flesta, jag det är vårvärmen, men något måste ju finnas i rosens intellekt, ja vi kallar det intellekt, för att påvisa, bara för att den omkringliggande jorden värms upp, så innebär detta att rosens livsprocess startar, den gror som det heter. Men hur vet rotens intellekt, att just vid det bestämda gradtalet skall groningsprocessen starta! Hur vet rosens intellekt att den överhuvud taget skall börja gro !

Vi säger, de som hävdar livets ursprung på denna jord, borde också kunna säga något om rosrotens groningsintellekt, varför den gror på våren !

Vad vi vill säga med detta är, upprätta sanningen om jordens existens, och alla de förutsättningar som tillstädes måste finnas för att detta komplicerade nätverk skapad av den gudomlighet vi här åsyftar, överhuvud taget skall fungera i denna er jords överlevnads kretslopp !

Funderar ni aldrig på varför den livgivande temperaturen på denna jord håller sig mellan 18 och 30 grader, och detta är konstant för det liv som nu finns på denna er jord. Och detta är ju väsentligt för det är ju här ni lever! Skall ni fortsätta att leva på denna er jord, vi undrar? Varför finns denna uppdelning, regnskogar, tempererade områden, öknar, hav och is vid polerna. Svaret är, allt hör samman! Varför blåser vindarna lika år från år, monsunregnen i de varmare länderna, varför skiftar årstiderna i de kallare länderna.

Svaret är, detta finstämda komplexa nätverk skapat av den gudomlighet ni kallar Gud, till gagn för allt liv på denna er jord, och för ett fortsatt liv till allt högre frekvenser av förståelse av universums sanning!

Men vad händer nu? Bortom allt förnuft tror sig människorna skapa en omöjlig utnyttjande grad av jordens samlade resurser, i så motto en aktiespekulation som garanterar penningens fortsatta värde, på bekostnad av allt liv på denna jord! Ni måste förstå med er oinskränkta egoism, till materiell välfärd förstör detta nätverk av allt existentiellt liv! Vi försöker att varna och varna och varna!!

Ser ni inte nu galenskapen som tornar upp sig vid horisonten, hur skall detta få fortgå? Finns det inte redan nu klara indicier på att det inte står rätt till med er jord?

Vi vill, vi önskar att du, ni som läser detta webbsida, med all er kraft för detta vårt budskap vidare, vi använder oss av Håkan, han vill förvisso ha mer lättförståeliga, vardagliga händelser, förutsägelser, som stärker sanningshalten av vår existens, vi säger att detta är så oändligt mycket viktigare! Läs vad vi säger om sädescirklarna, musikens makt, humanism, och den alarmerande om molnbildningen!

  Läs och begrunda, vi ber om att få återkomma!