Vad vi här med detta ville säga, så länge allt fokuseras på materiella önskemål och det i ett allt ökande tempo, sålunda de som står utanför vill ju kompensera detta med att ta från de som har!

Men då den kommersiella bindningen är så stark, så har stöldbegäret en annan betydelse, man stjäl så att säga  närhet av personen i fråga, förvisso på ett fruktansvärt sätt, men vad vi vill säga återigen, den ursprungliga mänskliga känsligheten. "Jag mår inte bra, jag vill ta av dig både materiellt och emotionellt"!

Den ökande tendensen har ju nu blivit att det materiella inte längre är nog, det hoppas över och det brutala våldet ökar, hur skall den frustrerande pojken, mannen få sina uppdämda kärleksbehov tillfredställda om inte ens den basala finstämda mänskliga känsligheten finns där och aldrig fått möjlighet att förstås och upplevas, därför att samhället inte prioriterar och uppmärksammar detta, utan marschen in i det kommersiella utanförskapet drivs allt längre, och då kommer ju brutaliteten, våldtäkterna att öka!

Vi säger, vi har på denna webbsida, tidigare upplyst om människans ursprung, universums sanning, människan är del i detta i sin genuinitet, hon tillhör skapelsen försök inte frångå detta, ni blir olyckliga i er materiella frustration!