Musiken är den allra starkaste av alla konstarter och den tillsammans med matematiken kommer från universum! De vetenskapliga attributen såsom medicin, fysik och kemi har sitt ursprung i det jordiska alternativet. De är så att säga hemmahörande på jorden ! Hur många gånger har inte de musikälskande hängett sig åt en hitlåt med all vällust och energi, samtidigt som stor förundran förvånats att detta upprepas gång på gång. Hela tiden kommer det hitlåt samma engagemang, samma glädje, det tar ju aldrig slut! Har jag inte hört denna låt tidigare? Jo, kanske något liknande? Men aldrig den samme!

Svaret är att musiken står i kontakt med universum, lika oändligt som universum är lika oändlig är musiken! För den tvivlande är detta oförståeligt! Men musiken finns ju och upplevelsen finns, svaret för den oinvigde måste bli, varför upplever jag ständigt denna smått berusande känsla när denna låt som jag aldrig tidigare hört ger denna extas? Är det mänskliga psyket så konstruerat att minnet förbleknar efter ett tag och så upplevssamma känsla igen? Men verkligheten är ju inte så, har en låt planterat sig i minnet så kommer den ju tillbaka med ett igenkännande, måhända med samma vällust men den känns igen!

Vem kan förklara att det hela tiden kommer nya hitlåtar som aldrig tidigare spelats och hela tiden med en förvåning över den emotionella medryckande kraften. För den tvivlande ter sig ju detta oförståeligt! Har inte Jesus sagt att i min faders hus finns många boningar, dessa boningar är universums inkarnerade stolthet, i så motto musikens ädla grund, till gagn för människans behag, i ett ständigt crescendo av musikaliska upplevelser, på samma gång som människan står i kontakt med Gud står hon också i kontakt med musiken, därför att musiken är det starkaste, därför kanaliseringen genom Gud till människan!

För nutidsmänniskan svårt att förstå, hårdrockande depraverade människor, rockgalor med tiotusentals åhörare, men upplevelsen är densamma, det har ju aldrig hörts tidigare, gemenskapen mellan människorna är ju det väsentligaste! Varför hade The Beatles en sådan enorm genomslagkraft? Har då inte John Lennon erkänt sitt engagemang i det obesvarade, fanns det då inte specifika märkligheter i hans liv. Var inte hans engagemang från början utstakat till succé? Vad var det då han förstod? Han insåg efterkrigstidens uppdämda behov av känslomässig frihet. Den medryckande musiken skapade den sträng som fick känslorna att vibrera och friheten i tanken fanns, människorna hade nått den frekvens som universum tillät i det kosmiska kretsloppet och musikens styrka gjorde sig påvisbar, nu var alla barriärer brutna och nu inträdde det som skulle följas av miljoner andra människor i hela världen, nämligen musikens helande och hjälpande kraft till samhörighet och förståelse.

För den tvivlande finns inga sanningar som dessa, men likväl njuter han och henne av musikens oinskränkta kraft, likväl finns inte sammankopplingen musiken, människorna Guds existens! Vad sade Paul McCartney, om sin låt "Yesterday", "Yes I am a beliver"! Slutledningsvis, musiken är det bestående det som får människorna till insikt om samvaron med det existentiella alltet, kommet ur universums outtömliga källa till vederkvickelse och glädje i samband med allt mänskligt liv och utan existensen av av alltets källa Gud, skulle detta inte vara möjligt för människorna! För den tvivlande förstår ej detta, men likväl är han, henne delaktig i musikens glädjerus och samvaron med Gud, Detta faktum undertrycks av de som vägrar förstå ursprunget, trots att de inte kan förklara, varför de hänrycks av hitlåt på hitlåt och aldrig kan förstå och ta till sig varför !