1/12 2010

Wikileaks

Julien Assange kommer att bli anklagad för denna våldtäkt, som i och för sig handlar om ett frånstötande av de berörda kvinnorna, i så motto ett ofördelaktigt angrepp som kunde ha utretts på den plats det sig begav. Kvinnorna valde i komplexitetens sammanhang, att utmåla sig som skadande part, och berömdenheten hos Assange tog egennyttan och självhävdelsen överhanden, varvid detta världsmassmediala gjort  Assange illa och kommer att sluta i ett intet. Assange drivs av ett målmedvetet rättspatos, vilket vi stöder till fullo. Avsikten är att för världens befolkning påvisa de fakta som hela tiden undanhålls, i så motto väsentliga kommentarer, avgörande hur världens ledare kommunicerar. Det rättvise patos som Assange med flera driver, är det första steget till en förenad jord, i så motto mäste alla skrupler som företrädesvis amerikanarna står för, i sin dominans av världens publikationer, belysas för den kommande unga generationen som inte finner sig i denna världsförljugenhet.

Assanges Wikeleaks med flera medarbetare, har definitivt stängt vägen för denna världsförljugenhet, naturligtvis kommer sekretessen att öka, men kommunikationen över internet går inte att stoppa, vilket för med sig att världens ledare inte längre kan styra i eget bo. Eftertänksamheten kommer att skapa det forum, där egennyttan får ge vika för samfälldigheten, i så motto världen drivs ökad förståelse för varandra. Amerikanarna kommer att göra sitt yttesta för att få Assange fälld, men faller på eget grepp, då världsopionionen stöder den sanningshalt som Assange förmedlat, till gagn för ökad förståelse mellan folken. Assange och Wikileaks blir ett starkt försvar för en bättre värld, och som vi tidigare påpekat, ett absolut måste i den problematiska tid som för världens befolkning måste komma.