Observera kommande år 2023 blir en världslig katastrof!!


En hemsida om en annan kunskapskälla till gagn för mänskligheten och de esoteriska källor som existerar i universum och på jorden.

A website about an other source of knowledge in favour of mankind, and the esoteric sources existing in universe and the earth.


Det är både goda och onda andliga krafter runt omkring oss hela tiden och både de goda och onda vet allt om oss!


It`s the same spiritual forces, good as bad around us, and both good as bad knows

everything about us. 


 Dessa uppenbara sanningar förtigs av det svenska etablerade samhället, de amerikanska hauting programmen, vågar visa verkligheten, i Sverige göms detta! Det ofattbara är att dessa onda krafter (demoner) finns runt omkring oss, hela tiden och söker skadade, utsatta och känsliga människor, för att ytterligare lura och förstöra deras liv. 


För att kunna förstå den verkliga sanningen om dessa goda och onda krafter läs:

 Breaking News!        


For Swedish text, please use Google Translate.


The Indian who said, the human did´nt weave the thread of life, what she does to this thread she does to herself. The Indians represent the higher cosmic all in the context we are referring to!


Corona virus 

Nödvändiga förändringar på vår jord från Gud

Allt  som finns nu kommer att raseras, det nya som byggs upp, måste bli stabilt och hållbart. Finns planer för jorden, 20 kraftiga förändringar, detta Corona virus är ingenting att likna vad som kommer att ske. Flodvågor från Antarktis 60-70 meter höga. Jordbävningar, Vulcan utbrott. USA hårt drabbat, även Kina, Sverige klarar sig relativt bra. När allt detta är över en ny världskarta! Enda möjlighet för jorden att bestå. Skapad av högre makt. Mer vi förstår och ändrar vårt beteende desto bättre!


Ny tideräkning från 2020-03-25 kl 00.00 Coronavirus stor händelse kommer att följas av 20-25 händelser. vi skall tillbaka till 1950 talet och det kommer att gå fort. Kvinnan har lika värde. 

Bibeln, Uppenbarelseboken Johannes syn  21 och 22
är vad som kommer att hända

2020-09-22  Andra virus vågen nu i världen,

2020-10-20  Jesus kommer tillbaka,  Gud sänder sin ende son till jorden igen.

2021- 01- 05   Andlig krigföring  Psaltaren 234

2021-03-15   Boken från Gud visar första sidan, vacker bild växter och grönt, sedan en röst, vi har alla ett ansvar hur vi behåller vår  planet, gäller även vår ekonomi, andra sidan , nästa blad grått och trist utan liv.

2021-12-15  Omikron virus i Sverige

2022-05-04 De som är onda i detta liv, är lika onda i nästa liv, söker efter utsatta människor, för att förstöra deras liv ytterligare, alla människor är påverkade av de onda! Mer eller mindre.  Be om hjälp av Gud och Jesus, enda möjligheten!


2022-07-02   2023 Världslig katastrof!

k

Läs denna min hemsida och förstå att de goda och onda krafterna finns, från början sann verklig information, som läsaren kan se av förutsägelserna, men detta var för att binda mig. Jag insåg till sist de onda krafterna ville förgöra mig! Hjälpen fick jag av Gud och Jesus!


Till alla som kontaktar medier, andliga vägledare, var observant så att inte blir lurade, tusentals blir det, betalar mycket pengar, och fastnar som jag gjorde. Medierna vill väl, men även de kan ha onda krafter och bli lurade, säger att alla inte är på detta sätt, men ifråga sätt, ställ krav.


Detta är vad min hemsida handlar om nu! Ni som tidigare läst om
Ala utomjording, som mest var det 150.000 besök, men det var ingen utomjording, det var tre onda varelser i manliga skepnader,
som hade all denna information, de som är onda i detta liv, är lika onda i nästa liv, genuin ondska, som lurade mig, med all denna sanna information! Se Tillbaka!Alla dessa siter med utomjordiska kontakter, vad har det blivit konkret av allt?  Det finns utomjordingar, men hur vet vi om det i stället är jordiska onda andliga varelser, som inte kan se och gå vidare till Guds ljus.