”Att läsa denna min sida är förknippad med rädsla. Vanligtvis finns inte detta tänkande. Det okända skapar rädsla! Läsaren måste vara öppen i tanke och känsla, allt jag skrivit på sidan är inte ”påhitt”. Jag har inte hela sanningen men detta har jag fått av de existerande goda och onda krafterna!

Breaking News!
Ett livsöde som saknar motstycke! En utomjordisk andliga kraft som kallar sig Ala, ger mig oralt information om mitt liv, om universums sanningar, mina affärsplaner, om allt! För att sedan efter 28 år avslöjades jag blivit lurad! En ond kraft som visste allt om mig, därför kunde lura mig, syftet var att förinta mig, om inte hjälpen kommit hade mitt liv varit förlorat!
   
”De vet allt om oss!”

 

En hemsida om en annan kunskapskälla till gagn för mänskligheten och de esoteriska källor som existerar i universum och på jorden. En annan existentiell verklighet som ifrågasätter de etablerade åsikterna!

Det är både goda och onda andliga krafter runt omkring oss hela tiden och både de goda och onda, vet allt om oss!

Dessa uppenbara sanningar förtigs av det svenska etablerade samhället, de amerikanska hauting programmen, vågar visa verkligheten, i Sverige göms detta! Det ofattbara är att dessa onda krafter (demoner) finns runt omkring oss, hela tiden och söker skadade, utsatta och känsliga människor, för att ytterligare lura och förstöra deras liv. I viss mån är alla människor utsatta.

Breaking News !!! Det mest ofattbara i svensk media, då det aldrig tidigare hänt! Dessa onda krafter finns runt omkring oss. De vet allt om oss! Känslomässiga, mentala, ekonomiska, och juridiska. Är fullständigt unikt. Dialogerna, en fullständig oral kontakt, var som ett vanligt samtal, jag fick budskapen i mitt huvud. När jag inte förstod frågade jag igen. Det mesta kom med datorn, där jag skrev allt som sades. Att läsa dessa sidor, är häpnadsväckande, ofattbart, likväl en sanning! När allt till sist avslöjades, hade jag blivit lurad! När jag då vill bli av med denna onda kraft, gick det inte förrän jag uttalade ”i Jesu namn försvinn”! Sidan har funnits sedan 2008! Inte en enda notis i media! Att detta inte bryter igenom i svensk media är för mig fullständigt ofattbart! Är då detta land så blockerat i annat tänkande?

For Swedish text, please use Google Translate.

The Indian who said, the human did´nt weave the thread of life, what she does to this thread she does to herself. The Indians represent the higher cosmic all in the context we are referring to!

(Från mediet Thomas 2020-03-25)
Corona virus

Nödvändiga förändringar på vår jord från Gud
Allt som finns nu kommer att raseras, det nya som byggs upp, måste bli stabilt och hållbart. Finns planer för jorden, 20 kraftiga förändringar, detta Corona virus är ingenting att likna vad som kommer att ske. Flodvågor från Antarktis 60-70 meter höga. Jordbävningar, Vulcan utbrott. USA hårt drabbat, även Kina, Sverige klarar sig relativt bra. När allt detta är över en ny världskarta! Enda möjlighet för jorden att bestå. Skapad av högre makt. Mer vi förstår och ändrar vårt beteende desto bättre!

Ny tideräkning från 2020-03-25 kl 00.00 Coronavirus stor händelse kommer att följas av 20-25 händelser. vi skall tillbaka till 1950 talet och det kommer att gå fort. Kvinnan har lika värde.

Bibeln, Uppenbarelseboken Johannes syn 21 och 22 är vad som kommer att hända

2020-10-20 Jesus kommer tillbaka, Gud sänder sin ende son till jorden igen.

2021- 01- 05 Andlig krigföring Psaltaren 234

2021-03-15 Boken från Gud visar första sidan, vacker bild växter och grönt, sedan en röst, vi har alla ett ansvar hur vi behåller vår planet, gäller även vår ekonomi, andra sidan , nästa blad grått och trist utan liv.

2022-05-04 De som är onda i detta liv, är lika onda i nästa liv, söker efter utsatta människor, för att förstöra deras liv ytterligare, alla människor är påverkade av de onda! Mer eller mindre. Be om hjälp av Gud och Jesus, enda möjligheten!

(Från mediet Thomas 2020-03-25 – 2022-05-04)

Läs denna min hemsida och förstå att de goda och onda krafterna finns, från början sann verklig information, som läsaren kan se av förutsägelserna. Att all denna kunskap fanns även känslomässiga, politiska och ekonomiska (Se Breaking News och Kontakt/Märklig information). Jag var fullständigt troende och trodde mig vara utvald, det var smärtsamt och oförstående att till sist förstå att dessa krafter var genuint ondska och de ville lura och förgöra mig fullständigt! Med allt jag ägde och var utsatt för. Jag var ”Hige Five” för dem!
Jag är inte ensam om detta, det finns tusentals kanske ändå fler som sitter fast i blockeringar. Problemet är att i Sverige finns inte detta i det etablerade samhället, få kan hjälpa.
Jag fick hjälpen av Gud och Jesus genom mediet Thomas.

Jesu bön lika aktuell idag, anser den passar här nu!
Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja såsom i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, såsom vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss ej i frestelse utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Till alla som kontaktar medier, andliga vägledare, var observant så att inte blir lurade, tusentals blir det, betalar mycket pengar, och fastnar som jag gjorde. Medierna vill väl, men även de kan ha onda krafter och bli lurade, säger att alla inte är på detta sätt, men ifråga sätt, ställ krav.

Detta är vad min hemsida handlar om nu! Ni som tidigare läst om
Ala utomjording, som mest var det 150.000 besök, men det var ingen utomjording, det var tre onda varelser i manliga skepnader, som hade all denna information, de som är onda i detta liv, är lika onda i nästa liv, genuin ondska, som lurade mig, med all denna sanna information! Se Tillbaka!
Nu så här i efterhand kan jag fråga mig, om en utomjording kommer till jorden bara för att lura och förgöra mig! Skulle jag vara så viktig?

Alla dessa siter med utomjordiska kontakter, vad har det blivit konkret av allt? Det finns utomjordingar, men hur vet vi om det i stället är jordiska onda andliga varelser, som inte kan se och gå vidare till Guds ljus.

2023-06-07. Jesu bön finns på sidan, det sekulariserade Sverige, kan tycka detta märkligt, men jag anser det Jesu sade är levande än idag. Jag fick hjälp av Gud och Jesus. Dessa förutsägelser, alla informationer, om det inte var en utomjording, varifrån kom dessa? Svaret är, att det finns en ”Universums sanning” eller ”Guds Databank”, där all information om allt levande på denna jord finns registrerat.

Allt levande har sitt eget dna. Både goda och onda har tillgång till denna ”databank”. Gud och Jesus står för det goda. Finns även levande människor på jorden, som kan ha kontakt med denna ”data bank” genom Gud och Jesus.
Tydligen har även de onda möjlighet att påverka, lura oss människor, genom denna ”databank”, vad skulle hindra dem?
Det onda finns ju! Många människor blir påverkade av de onda, fler än vi kan tro, men då ett fåtal förstår att det onda finns, och i det sekulariserade Sverige, finns få som kan hjälpa. I det sekulariserade Sverige, där allt skall vara gott! Gudstroende får krypa med sin åsikt! Jesu bön….fräls oss från ondo! Varför säger Jesus detta? Tänk efter! Övriga världen har sin Gudstro i sin egen personlighet, mycket vanligare än man kan tro. Se alla utländska idrottare som gör korstecknet! Sett någon svensk göra detta?

2023-06-09 Nödvändiga förändringar på vår jord från Gud! Detta har jag fått från person som har kontakten med Gud genom ”Guds Databank”. Detta är vad som kommer att hända om vi inte själva kan se till skapa möjligheter för vår jords överlevande. Utan tvekan är utvecklingen oroväckande, är detta en varning? Själv vet jag ej, följer utvecklingen. Allt jag fått till mig, under åren, så är denna vår jord ett skapat, levande väsen av Gud. Läs förutsägelserna, på samma gång dessa sanningar som skulle binda och lura mig och så får människor kunskap, tvetydigt! Skulle det vara så att Gud som skapat denna vår värld, inte tillåter att denna vår jord förstörs och handlar därefter, det är ju vi människor som orsakat detta!

2024-06-01 Tankenötter! Du gräver en grop i marken för att plantera en tulpan lök. Ny jord ovanpå och så mycket vatten. Efter några veckor kommer det första gröna skotten av löken. Tulpan löken har grott! Varifrån kom denna energi som fick löken att gro? Du skall cykla, du trampar på pedalerna och så bar det iväg. Varifrån kom denna cykel energi? Från dig! Tulpan lök i jorden, det finns ingen energi hos den, ändå gror den. Är det solens värme, vattnet som får den att gro?
Skulle vi kunna titta på löken i jorden, när den börjat gro! Plötsligt det första gröna lilla skottet i mörkret! Utan egentlig anledning har den grott!

De positiva livskrafts energierna styr allt liv i universum, det vi kallar Gud! Även om vi spränger våra hjärnor till bristnings gränsen! För att hitta en annan förklaring, vad skulle då denna vara?

Ufo Kontakter

2023-08-09 Amerikanen David Grusch, tidigare vid USA flygvapen, en hearing nyligen inför amerikanska kongressen att USA:s federala statsmakt har hemliga UFO samt utomjordiska rymdskepp och döda ufo piloter. Fallet har väckt stor medial uppmärksamhet! Nu återstår vad kongressen inom tid kommer att svara? Förmodligen blir det avvisat.
Inte nog med vad som händer nu med vår jord, nu skall vi också ta till oss utomjordiska existenser finns bland oss.
Jag har upplevelser (se Tillbaka). Media, filmer och USA militärmakt vill skapa ett hot, som inte finns, den överlägsna teknologin gör om deras avsikter var att skada oss, hade de gjort detta redan. Vi börjar förstå att vi inte är ensamma i universum . Bara nyfiket följa med vad som händer. Kongressen avvisar, men det kommer nya bevis hela tiden.

2024-03-11 Talesman för Pentagon kom nyligen det finns inga utomjordingar, allt är påhitt! Dessförinnan hade två republikaner stoppat allt i den hearing med David Grusch som skulle vara, på inrådan av demokraterna. Dessa två republikaner hade relationer till Boeing flygplans tillverkare. Att förstå kunskapen om tekniken, i det ligger mycket pengar.
Jag hade väntat att till sist detta från Pentagon skulle komma. Hur de skall kunna bortförklara tydliga bevis? Men nu kommer media hänvisa till Pentagons utlåtande, vi får vänta på Breaking News igen!

2024-05-06 Clas Svahns bok om Ufo och Måns Herngrens film Ufo Mysteriet.

Jag läst Clas Svahns bok och sett alla fyra filmerna på Tv4.
Boken var det bästa jag läst, en dokumentation så långt det är möjligt att avslöja vad vi hittills vet om ufo. Filmen var bra, visserligen lite ovidkommande, men gick den vidare?
Rockmusikerns Delonge i Clas bok, var av största intresse för mig. Det var han som med sina kontakter fick Chris Mellon att avslöja foto på ufo med hjälp av värmekameror. Mötet med New York Times på Pentagons parkerings plats och lämnade dessa foton! Delonge ser en religiös undermening med kontakt med Gud och Jesus. Detta ser jag som utmanande, för i mitt fall ser jag att dessa informationer jag fått, måste ha ett samband med Gud och Jesus, den andliga krafter som styr allt i universum, ”de positiva livskraftenergierna” Guds Databank!
DeLonge, med Blini, sålde 70 miljoner skivor då under 2000 talet, och nådde många unga som nu är i 30-40 års åldern, dessa stödde och trodde på DeLonges budskap, vi får vänta på när dessa hör av sig