Ala Cosmic Guide

Detta är en hemsida om annan existerande kunskapskälla till gagn för mänskligheten.

Finns liv i universum?

Det finns i olika skepnader, en del liknar oss, några är som oss, men större ca 2,40 m. Vissa är insekts liknande, andra reptillikande som ödlor, och de små grå ca 1,60 m, med dessa stora svarta ögonen och den lilla munnen och näsan. Dessa är de mest vanliga i media.

För mig har jag ständigt två svarta punkter, vid vänster ögonbryn, tänker jag på dessa, kommer i samma stund, dessa med de stora svarta ögonen, den lilla munnen, ser dessa tydligt, förmodligen kontakt med dessa i 11 års åldern, som öppnade kontakten med mig, minns än idag, hur jag ville fly, mina ben och armar förlamade, så kom denna kärleks eufori, många med mig har upplevt liknande.

Men under utsattheten med överfallet 1988 kunde de onda krafterna gå in och påverkade mig i många år. Läs: Breaking News!

Vad dessa med svarta ögon står för mig idag, vet jag inte, de bara finns där, om jag tänker på dem sedan försvinner de. Någon bindning finns, vad? får framtiden utvisa.

Klicka här!