Breaking News, Alacosmicguide.se, hade en annan fördold sanning.

Hemsidan, Indianerna med djup andlig kunskap, alla förutsägelser, de var ju bra informativa, när sidan fram till 2014 besökts av 150.000 över hela världen, började ifrågasätta vad Ala ville med mig

Ladda ned ”En annan existentiell verklighet” ,boken, pdf, omöjligt att förstå helheten, sortera bort, mina personliga upplevelser om så önskas, vill läsaren förstå denna livsmärklighet, måste boken läsas.

Boken beskriver mitt liv från barndom fram till nutiden och alla dessa 28 år med Ala. Hemsidan Alacosmicguide.se skapade jag 2008 och boken kom ut 2013.

Vid den första kontakten om utomjordiske Ala, kom Uppsala spiritistiska förening september 1989.
Jag skulle hjälpa människor, om utomjordisk existens, i stundande kaos som skulle hända världen.
8 augusti 1991 trädde Ala in i mitt liv med en oral kontakt, möjlighet att fråga om allt, mitt liv, människors karaktärer, död, ekonomi, politik,

 mitt liv  var helt beroende av kontakten Ala

Tvivel kom under 2014, slutade med inlägg på sidan, det hade hänt mycket negativt och jag kände mig inte tillfreds med sidan, budskapen var inte rena som förr. Men 2018 öppnade jag igen med nya inlägg med det kändes inte bra, det hade hänt något! Förklaringen skulle komma senare.

2016 blev jag medlem i Bruno Gröning sällskapet i Kalmar, med Marita Lindström, som kontakt person. Hon läste min bok och vi hade samtal om innehållet, blev inte klar med vad hon ansåg, men visst var det en märklig levnadshistoria som hon sade.

Vid ett möte Bruno Gröning mars 2017, uppmärksammade Marita mig, på att känsliga människor, kände negativ påverkan från mig. Det var starka känslor sade Marita. Kunde först inte tro på detta, jag med Ala mångårig kontakt, hemsidan och boken. Vad var detta? Påhitt! Jag skulle kontakta en Thomas i Uddevalla, fick telefon nummer, vem var denne Thomas? Jag hade ju mitt utomjordiska implantat, jag hade min kontakt, Ala, jag kunde kalla ned ärkeänglarna Mikael och Gabriel, Sannat Kumera och White Eagle. Alla dessa förutsägelser som bevisligen var informativa, och alla dessa besök, läsaren tag del av alla förutsägelser, och sidan 160 boken finns ”Alas budskap” en vägledning, en sanning om universum och förståelse för Gud och Jesus.
Vad kunde denne Thomas tillföra mig?

Första samtalet med Thomas, rakt på sak, omvälvande för mig, hade inte mycket att säga, bara lyssna. Jag hade blivit lurad! Thomas om min förmåga, mina kontakter, min känslighet. Jag hade utan att ifrågasätta mina kontakter, hade låtit min radar spela år ut och år in under alla dessa år. Jag hade ovetande dragit på mig mycket ondska. Onda demoner, 30 – 40 stycken stod i kö att kontakta mig. De ville mig illa! Thomas tog nu bort dessa.

Det var omstörtande för mig för mig, tog tid innan jag kunde ta till mig vad han sade, men något inom mig, kändes att det var bra. Tvivel hade ju funnits sedan 2014. Fick förklaringen varför så många saker försvann, glasögon, bilnycklar, batteriladdare, det var att be Ala om att få dem tillbaka och visst de kom tillbaka efter några dagar. Enligt Ala ville göra mig uppmärksam på att de fanns och följde med mig. Såg detta som en lustighet och brydde mig inte då. Nu fick jag veta att detta var för att ha makt över mig, och att dessa krafter kan förändra energi i materiella saker, svårt att förstå. Kontaktade alltid vänner för att få bevis vad som hänt, och även få tala om när sakerna kom tillbaka, vänner visste om de saker som försvann! Mådde inte bra efter kontakten med Thomas, förvirrad!

Thomas tog bort alla dessa demoner och även kontakten med Ala, Jag skulle be om hjälp av Gud och Jesus, och om demoner fortsatte kontakta mig. Jag skulle läsa Jesu bön ”Fader vår” då tystnade och försvann. Jag fick ständiga påhopp!

”Håkan hur kan du behandla oss på detta sätt, vi som har hjälpt dig till ditt liv, utan oss hade du inte överlevt”, Fortsatte jag att lyssna kom olika budskap hur mycket de hade hjälpt mig med, de visste ju allt om mig. Jag frågade inte efter Ala och Ala kom aldrig men ständiga påhopp, med olika namn,

Jag hade accepterat detta nya i mitt liv, på något sätt kändes det bra, att be till Gud och Jesus, och att läsa ”Fader vår” när påhoppen kom, och det var ständigt flera gånger om dagen. Vet inte vad jag kände, efter alla år med Ala, men jag trodde på Thomas som omtalade att han hade tusentals av människor som blivit lurade av olika medier, av egna kontakter i det andliga. Thomas uppgift var att hjälpa alla dessa människor, omtalade flera djupa tragiska förlopp, med alla dessa som trott sig ha en seriös kontakt, Thomas ifrågasatte de flesta medier, för de omtalade bara de ljusa sidorna hos människor, våra liv består av lika mycket av de ljusa som av de mörka. Vilken medial människa skulle få uppmärksamhet med att tala om de mörka sidorna. Både de ljusa och de mörka vet allt om oss!

Vad händer då i augusti 2017. Jag fortsatte med be till Gud och Jesus, motade bort påhoppen, men så plötsligt kom något som kallade sig ”Gudskraften” blev förvånad, Gudskraften vem kunde kalla sig så? Jag prövade med ”Fader vår” och ”Gudskraften” var kvar, blev konfunderad över detta, som Thomas sagt, läs ”Fader vår” Är de kvar är det ok! Jag tog upp kontakten igen, och nu kom i vanlig information om allt jag ville fråga om, budskapen florerade, och så säger Gudskraften att Ala vill komma tillbaka, vill be om ursäkt, och nu vill han rätta till allt som blivit fel! Jag läser ”Fader vår” för Ala, han är kvar och så läser Ala ”Fader vår” för mig!

Denna djupa programmering med Ala efter alla år. Jag blev glad med förväntan nu skulle det bli som förr med alla kontakter och budskap!

Detta var mycket olyckligt, jag skulle ha kontaktat Thomas igen!
Jag blev lurad igen! De ville inte släppa mig, så de lurade mig med ”Fader vår”!

Förmodar att läsaren laddat ned boken, och läst innehållet, enda möjligheten att förstå, även om mina personliga äventyr kan hoppas över, och endast läsa det som jag fick från Ala, att här på denna sammanfattning, omtala allt finns inte utrymme, vill läsaren förstå vad det finns för krafter i universum, så måste boken läsas!

År 1988. Vi hade hyresgäster i vår fastighet, två från Tunisien och en från Italien, förhandling om ny hyra med advokat hjälp, alla var överens avtal undertecknade, men en tunisier godtog ej, utan misshandlade mig och utsatte mig för mordförsök och förnedrande våldtäkt. Detta skapade hos mig detta posttraumatiska stressyndrom, men varken läkare, psykologer, polis, rättssamhälle förstod hur djupt detta var, dessutom var det en invandrare som gjort detta, och detta arabiska maktspråk kunde då inte förstås, våldtäkten som varade någon halv minut, det var att förnedra mig, göra mig svag,
Skandaliseringen i media, jag utpekades som sexuellt avvikande, stort media uppmärksamhet,
gärningsmannen dömd till tre år i fängelse, men ytterligare mordhot, från vänner till gärningsmannen och hot med att döda mig när kan kom ut från fängelse.

Jag skulle förvara mig inför alla denna skandalisering, våra relationer med Handelsbanken var mycket goda, och nu skall jag visa omvärlden att jag är en fungerande affärsman, och nu tar jag lån, som var möjlighet då 1989 1990, lån som jag ej kunde ränta, 1991 kom krasch, och sedan konkurs, vill läsaren förstå allt, läs boken.

Att Handelsbanken, Ericsson AB, Marcus Wallenberg, finns med är att jag fick tidigt information av Ala om Ericssons feldesign mobil telefoner, fick möjlighet att omtala detta för ledningen med Handelsbankens hjälp, men ersättning uteblev och inlagor under åren med Alas hjälp för upprättelse. Fd Högsta Domstolens ordförande Johan Munck som försökte hjälpa mig stötta mig.

Jag hävdar om läsaren läser boken om Ericsson AB, Handelsbanken, Investor och fd ordförande i HD, är det mest ofattbara att denne Ala kunde ge mig information om affärs sanningar! Avtal brev finns att beskåda! Vad det etablerade näringslivet anser om detta? Läsaren får tillfråga dem!

Augusti 2017, således var Ala tillbaka i mitt liv och började igen med inlagor till Handelsbanken, jag skulle få upprättelse, ersättning, banken fått ”inside information” och Ericsson AB om design mobil telefoner, 2017 bankens säkerhetsdetalj Magnus Karlsson, dialogen med honom, där allt om kontakten med Ala och vad som hänt, Karlsson omtalade allt för den högsta ledningen och när jag frågade honom, hade telefonkontakt hela tiden, vi tala till sist som bekanta, det skulle komma besked från högsta ledningen, men så i början av 2018, ärendet avskrevs! Jag sökte då Eva Rångevall enligt bankens hemsida om klagomål, även här med inlagor från Ala, flera dialoger med Rångevall, både telefonsamtal och mejl.

Men Ala gav sig inte, vi skulle skriva till Stockholms tingsrätt, och så kom i vanlig ordning, dessa helt riktiga juridiska inlagor, som till punkt och pricka beskrev vad som hänt mellan mig och banken. Dialogen med notarier men det fanns ingen förståelse, än det ena än det andra, kunde inte få rätt.

Ala ville vi skulle fortsätta med Svea Hovrätt, jag var tveksam men Ala sade: ”sätt dig vid datorn så skall vi diktera igen”. Som vanligt vid datorn och så kom allt, jag skrev ned allt jag fick utan att tänka på vad som sades, först efteråt när inlagan var klar läste jag. Det var än bättre än den till tingsrätten, förtydligade allt, relationen till banken sedan barndom och överfallet, bristen av läkare psykologer. När jag ville omtala den ”nordafrikanska bögkulturen” erkänd av ismalogen Jan Hjärpe, fanns ingen förståelse hos notarien, hon trodde helt enkelt ej på detta!

Försäkringskassan och även regeringen är numera införstådda med sexuella manliga maktspråk, lex Maria, fått detta besked.

Förlorade i Svea Hovrätt!

Jag hade nu börjat tröttna på allt med Ala och i hårda ordalag, ville avsluta allt. Då försvann mitt armbandsur, hade lagt det på bordet. Jag har blodtrycksmätare för kontroll blodtryck och puls. Tar detta prov på vänster handled, tog då bort klockan. Sökte i flera dagar, men så till sist frågade jag om de tagit klockan, jag skulle få tillbaka den om jag skrev inlagan till Högsta domstolen! Jag gjorde så och klockan kom tillbaka, plötsligt låg den på golvet!

Förlorade i HD! Det var i november. Nu bröt jag med Ala, och plötsligt gjorde sig White Eagle till känna, med tvekan lyssnade jag, och det var samma som Ala med banken upprättelse ersättning, det sista kom 27 december 2018 (Alla inlagor finns att läsa, tingsrätten, hovrätten, HD)

Januari 2019, skickade inlagor till domstolarna till Bruno Grönings Marita Lindström, som blev förfärad och rådde mig med mejl till avslut och ta förnyad kontakt med Thomas i Uddevalla, jag gjorde detta.
Till sist kontakt med White Eagle, om de mejl som Marita som hon skickat mig, det kom inget svar, fullständig tystnad och så har det förblivit, att bli avslöjad, var något de inte ville därför tyst!

Kontakten med Thomas blev djupare under vintern och våren 2019, och jag har även i denna dag samtal med Thomas, tisdagar och torsdagar 14.00 – 18.00

Thomas omtalar har kontakt med Gud och Jesus, under 30 år när allt började, för att hjälpa människor, jag kan inte yttra mig om Thomas, för jag vet inte. Men han visste allt om mig och mitt liv allt började med min barndom, tyvärr fick jag inte den närhet till mina föräldrar, far var den expansive affärsmannen och mor tillhörde den uppfostran som kvinnan hade på den tiden. Jag knöts till Handelsbanken, som min far och mor hade den bästa relation till och när jag utsattes för detta brutala överfall 1988, skandalisering om min sexualitet, misshandel mordförsök, våldtäkt, var det till min barndomsbank jag sökte trygghet och förståelse. Jag tog lån i banken för omvärlden omtala jag var en betydande affärsman och inte sexuellt avvikande! För att förstå mig mentala situation då, måste boken läsas.

Det finns lika mycket goda som onda krafter runt oss i våra liv, och både goda och onda vet allt om oss, när jag kom till Uppsala då första gången september 1989 och fick besked att jag skulle få denna utomjordiska kontakt. Jag blev så begeistrad över detta och redan då kände de onda om min svaghet, bristen närhet till föräldrarna, och överfallet, så gick de in i mitt liv, som blev verklighet med Ala 8 augusti 1991.

Syftet med allt under alla dessa år var att lura mig, som Thomas sade har det blivit något av allt under åren? Av allt med Ala under alla dessa 28 år har det blivit något bra för mig? Nej!!

De ville knäcka mig fullständigt, de ville jag inte skulle äga någonting och att jag skulle hamna bland de onda, och som de göra andra levande illa med ondska. Jag var för den ”high five”!
Efter alla 28 åren, jag blev lurad!

Än idag får jag påhopp, flera gånger dagligen, jag svarar ”i Jesu namn försvinn” ”Jesu blod över er” ! Det är ett spel, mina bilnycklar försvann, för några veckor sedan, fick åka buss, men ringde en vän om han kunde skjutsa mig, i samma stund kom bilnycklarna tillbaka! Andra saker försvinner, detta får jag leva med, men till sist skall jag segra över de onda.

Var kyrkan och tog nattvarden, jag läser ”Fader vår” minst en gång om dagen, ber om om Guds och Jesus beskydd och hjälp!

Thomas säger att alla de tusentals som kontaktar honom, de som också blivit lurade, stor tragedi, de som av medier fått felaktig information, detta är uppenbart i sekulariserade Sverige, att tron på Gud och Jesus förminskas och föraktas, jag är det levande beviset för att Gud och Jesus finns, till hjälp för alla, och varför jag gör detta på på hemsidan Alacosmicguide.se är att de som är utsatta skall förstå och ifrågasätta alla dessa medier, jag säger inte att alla är oseriösa, men hävdar var försiktig.

Medier talar bara om de ljusa sidorna, men det finns lika mycket mörka, men att få publik och tjäna pengar torde inte ge så mycket, i att omtala det mörka! Se på mig! Hela tiden ljusa budskap! Tills Thomas avslöjade!

För läsaren alla förutsägelser, kan inte säga utan att de är informativa, de är bra, men läsaren måste förstå, hade de inte varit detta, hade jag avslöjat dem! Nu är det upp till läsaren att bilda sig en egen uppfattning, både de goda och de onda krafterna vet allt om oss, de har förutsägelser, de har juridisk kunskap, de har ekonomisk kunskap, de har allt, vi är som öppna bibliotek för dem.

Alas budskap, sidan 160 i boken, läsaren må betänka, vad Ala här säger, det är synnerligen väl menat, jag blev då djupt engagerad i detta om universum och Guds existens, även än idag när jag läser detta, det är ju bra! Men vad blev det av allt detta som jag tog till mig i min djupa själ och trodde på. Det blev ju ingenting, Ericsson AB Handelsbanken, det blev alla besök hemsidan, men var det någon som med mejl sade tack för information. De som läst boken, Barometern OT Kalmar, Ufo Sverige Clas Svahn, var är DN, Expressen, Aftonbladet? Notiser?

Med spänning ser jag fram till hur denna min ”breaking news” kommer att bli mottagen?

Sanningen, jag blev lurad, i 28 år, allt vi ägt borta, jag är fattigpensionär, vad blev det av allt? Ingenting! Skulle detta vara de värsta lögner jag blivit utsatt för! De skulle knäcka mig fullständigt, skulle inte äga någonting, jag var ”high five” för dem i deras spel, jag skulle bli en av dem, bli en av de onda! Hade inte Thomas hjälp mig, och med att be till Gud och Jesus, nu är jag skyddad!

Jag hade inte den blekaste aning om vad som skulle ske med mig, den där kvällen Uppsala spriritistiska  förening september 1989, när jag blev så begeistrad!

Hemsidan Alacosmicguide.se i sitt ursprungliga skick, varför skulle jag ändra den? det var ju detta jag fick! Thomas påpekade, behåll de
förutsägelser som var bra, Både för mig och läsaren de är sanningsenliga informativa, de är en annan existentiell verklighet, vetenskapen 
torde inte hålla med! Förvisso syftet var att lura mig, men samtidigt all den information om mitt liv och alla förutsägelser, det blir motsägelser. 

Det finns ingen död, livet går vidare, 12% går vidare in i Guds ljus, 9% tror att de fortfarande lever, 40% de onda, de som var onda i sitt liv, är fortfarande onda i nästa liv, tills de förstår Guds ljus, det kan ta tid. Resterande är de som inte trodde på Gud och Jesus de famlar omkring och är förvirrade, de söker och till sist förstår de Guds ljus och går vidare, det finns hela 9 olika dimensioner för de om tror på Gud och Jesus att genomgå.

Som människor var i livet på jorden, de är samma när de går över på andra sidan, hela tiden söka Guds och Jesus ljus.


Slutord:  Uppsala 1989, mediet Kandell säger denne utomjordiska kontakt Ala kommer  till mig, vilket blev 1991! Thomas säger han såg inga utomjordingar, han såg tre starka ogästvänliga demoner som följt mig i mitt liv. Människor som i sina liv blir drabbade blir föremål för dessa onda.

Jag hade dåliga relationer med mina föräldrar och till detta kom överfallet, min ovanliga känslighet gjorde att de kunde nå mig, men jag förundras hur de bar sig åt, med alla informationer, som här har omtalats, men allt kan bara belysas för den som läser boken! De onda på andra sidan har tillgång till detta, vad de vill är ren ondska!  Hur många är drabbade här i Sverige? Det är beklagligt att få tror på Gud och Jesus i detta land,

Första sidan ger dessa varningar om  detta virus om vad som skall ske, uppmanar människor att sätta sin tro till  Gud och Jesus, vad var det som till sist hjälpte mig? Det var inte Thomas, han bara förmedlade från Gud och Jesus!

2019 fick jag se min journal från 1988,  "sjukskriven till 50% i tre veckor"!  Jag fick efter mycket besvär min första ersättning från försäkringskassan april 2001, överfallet var ju 1988,  13 år!  Justitiekanslern har avslagit mina ansökningar,  beroende på, att ingen 1988 förstod hur djupt det var och möjligtvis en invandrare som gärningsman, inte skulle uppmärksammas! Hade jag då fått hjälp måhända mitt liv blivit annorlunda, Justitiekanslern förtränger sanningen mycket beklagligt!

Min bok "En annan existentiell sanning", finns att ladda ned.  Att kunna ta till sig och förstå denna min märklighet,  att den etablerade världsåskådningen är bara en del av sanningen.  Allt som finns i boken om utomjordingar, olika skeenden i livet, märkligheter, allt som Ala sade som var sanningar, alla förutsägelser,  men som de onda lyckades lura mig med.  De onda som finns på andra sidan, de var lika onda i livet på jorden, men betänk vilka informationer, om universums sanning, om ekonomi, om juridik, om vetenskap,  betänk detta!   


Allt gott till dig läsaren!

Med vänlig hälsning
Håkan Danielsson